Utnyttja kapaciteten med hjälp av uppkopplad intelligens

För att våra städer ska bli smartare krävs det att vi letar efter nya lösningar på gamla problem. Genom att ifrågasätta behov kan vi med hjälp av flexibla lösningar och digital teknik uppnå en smart stad som gör våra liv enklare och mer effektiva.

För att våra städer ska bli smartare krävs det att vi letar efter nya lösningar på gamla problem. Genom att ifrågasätta behov kan vi med hjälp av flexibla lösningar och digital teknik uppnå en smart stad som gör våra liv enklare och mer effektiva.

I ett samtal på Business Arena mellan Christer Norström och Anders Gullberg diskuterades ämnet uppkopplad intelligens i den digitala staden. Norström, som fram till helt nyligen var CEO på SICS Swedish ICT, arbetar nu som entreprenör och Gullberg är adjungerad professor i teknikhistoria på KTH.

Vår offentliga sektor är alltför tillbakadragen när det gäller uppkopplad intelligens. Ta trafikfrågan som exempel: den är oerhört viktig och svarar för dagliga transaktioner – följaktligen finns här en stor förbättringspotential. Men ändå är transportsektorn är en av de mest ineffektiva, sett till den kapacitet den besitter och transportsektorn borde fokusera på att effektivisera sin kapacitet, snarare än att bygga ut den.

Om man använder Google Maps ute på vägarna så tar det endast 60 sekunder för systemet att känna av när en bilolycka har skett, eller om det finns något hinder på vägen. Detta görs genom att våra mobiltelefoner hela tiden skickar information om vår hastighet. Avancerade algoritmer använder denna uppkopplade intelligens för att se problemet, och ge förslag på en alternativ väg

Det finns både brister och potential i transportsektorn, främst genom att stora delar av sjukvårds- och försäkringskostnaderna kommer härifrån. När bilar automatiseras kommer dessa siffror se helt annorlunda ut. Vi kommer få grönare städer och vi kommer inte behöva så många parkeringsplatser, vilket frigör viktiga ytor.

Automatisering avgörande i framtiden
Det anses att automatiseringsprocesser är vägen framåt. Många system är i dag isolerade från varandra, men genom att digitalisera processen kan vi få bukt med många systemrelaterade problem. Tänk om vi byggde en arkitektur för beställarkraft för att på så sätt få mer samverkan för att generera goda lösningar i staden.

På 1980- och 90-talen var konstnärer och andra kulturpersoner den nyskapande kraften, i dag är det snarare entreprenörer och start-ups som har den rollen. Här finns en outnyttjad potential: många system är stängda och det är svårt att komma in. Om vi öppnar upp dessa system kommer fler kunna ta sig in för att skapa fler goda lösningar. På så sätt kommer Sverige få se fler start-ups som blir en viktig export för landet.

Vi behöver inte bara ökad automatisering, det krävs också att det skapas plattformar för det. I exemplet med transportsektorn behövs en offentligt kontrollerad plattform för trafiken. Plattformen skulle bland annat kunna erbjuda realtidsinfo, betalningar, kombinerade resor och vägvisning under hela färden.

Hitta och utnyttja kapacitet
För att ta oss vidare och skapa en smartare stad måste vi bli bättre på att se till den kapacitet som redan finns. Fastighetsbranschen är ett område med mycket ledig kapacitet. Exempelvis står många bostäder tomma under dagen – går det inte att utnyttja detta på något flexibelt sätt? Kanske behöver vi inte enbart bygga nytt för att tillgodose de behov som finns på bostadsmarknaden. Framöver hyr vi inte ut per kvadratmeter, utan erbjuder företag och personer att betala för den tid de vistas i lokalerna. På så vis kan vi nå en bredare massa och öka nyttjandegraden i våra fastigheter.

Inom bilbranschen kommer sannolikt användandet av bilar att se annorlunda ut. Vi ser redan i dag företag som erbjuder bil som en tjänst, vilket gör ägandet av bilar omodernt. Vi slipper betala för tiden då bilen inte utnyttjas och antalet bilar på vägarna och i våra garage blir färre och vi får möjlighet att göra något annat på de platser som bilen i dagsläget tar upp.

Genom stadsplanering och initiativ kan vi föra invånare i en önskad riktning (så kallad ”nudging”). Detta är ett bra komplement till raka bestämmelser och går ut på att uppmuntra ett visst beteende. I dessa system ger liten påverkan stora effekter och just därför spelar stadsplanering en så stor roll i hur vi människor rör oss och lever.

Genom smarta lösningar som på ett enkelt sätt tillhandahåller tjänster och information kommer vi allt närmare en smart stad med smarta medborgare.

// Viktor Davidov – Digital Affärsutvecklare, NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.