Inblick

31 maj, 2024

Så ska vi värma Borlänge och Falun

En stor del av Borlänges fjärrvärme till Borlängeborna har historiskt kommit från spillvärme från Kv...
3 maj, 2024

Samverkan framtidssäkrar sjukhusbyggnader

Som ansvarig för NCC:s sjukhuserbjudande har jag ofta anledning att fundera på framtiden för vård- o...
12 april, 2024

Asfaltverk är oumbärliga – men beställare måste ställa högre krav

Vi behöver producera mer asfalt, men det måste ske med lägre CO2-utsläpp. Ska vi nå våra klimatmål m...