Inblick

1 mars, 2021

Bättre kundnöjdhet med VA i partnering

Många är skeptiska mot partnering och tror att det är ett sätt för entreprenören att trycka in vad s...
1 mars, 2021

Digitalisering och datadrivet arbetssätt ger bättre och säkrare arbetsmiljö

Christian Køhler-Johansen, arbetsmiljöchef på Building Danmark är ett välkänt ansikte för medarbetar...