Kontoret – en viktig kugge i kulturbygget och för att attrahera medarbetare

Coronapandemin bidrog till att digitalisera vårt arbetssätt och hemarbete blev en del av vår vardag. Men var står vi idag, håller distansarbetet på att klinga av och hur bör vi tänka kring utvecklingen av kontor framåt? Det här är funderingar som Malin Andersson ofta diskuterar med kollegor och kunder i sin vardag som kundansvarig på NCC.

Något som jag har märkt i samtal med kunder är att många famlar lite i blindo just nu när det kommer till deras framtida kontorslösning. Man frågar sig hur de ska få tillbaka personalen till kontoret och hur ska de tänka kring arbetsplatsen framåt, hur ska det bli? Vi som arbetar med kontorsmarknaden vet att den alltid kommer att vara under förändring, därför gäller det att hela tiden ligga steget före och prova nya idéer och utveckla vårt erbjudande utifrån människors och arbetsplatsers förändrade behov. Så egentligen är det här inget nytt, men framtidsspaningar är alltid knepiga.

Så med risk för att slå in öppna dörrar, så är det en självklarhet för mig att kontoret har en viktig roll att fylla även framåt. Vi människor har ett behov av att mötas och inspirera varandra på ett sätt som inte alltid fungerar lika bra i ett digitalt möte. Jag hör också från våra kunder att det finns ett stort behov av att fysiskt ses och mötas på kontoret. Det handlar framför allt om att samla teamet och skapa den viktiga ”vi-känslan”. När vi ses och är på plats samtidigt bidrar det till företagets ambition att skapa samsyn och samverkan. Vid kaffestationen, på lunchen eller på fredagsmötet. Så kontoret är ett viktigt och välbehövligt alternativ till att arbeta hemifrån.

Men vad är då ett attraktivt kontor? Ja, dels handlar det ju om det självklara; en miljö med bra ljus, behaglig ljudnivå och rätt ventilation och temperatur, det ökar nämligen vår förmåga att prestera och minskar sjukskrivningar enligt forskning från KTH och Harvard. Men också om att ta fasta på behovet av kontoret som en social mötesplats där vi planerar för och underlättar samvaro och flöden så att man både spontant och planerat på ett enkelt sätt kan träffa kollegor.

Kontoret behöver kombinera både funktion och känsla – saker ska bara fungera, samtidigt som kontoret också ska stimulera till kreativitet och inspirera. Det kan handla om att öppna upp för fler kreativa ytor, att arbeta med färg, textilier och konst för att skapa en miljö som man vill vara i och som man mår bra av. Närhet till träningsmöjligheter, hälsosamma matalternativ och ett brett serviceutbud bidrar också till kontorets attraktivitet. Om livspusslet kan lösas samtidigt som det kan kombineras med ett kreativt möte på kontoret eller en fika med kollegorna skapas goda förutsättningar för att medarbetarna ska komma in till kontoret.

Kontoret har ju också en viktig roll som kulturbyggare, där vi genom att träffa varandra och utbyta tankar också svetsas samman och laganda skapas. Det här är viktigt för att attrahera arbetskraft, människor dras till företag med en egen identitet och inspirerande kultur, och det kan kontoret vara en bärare av.

Just nu arbetar jag mycket med vår kontorsfastighet Hangar 5 i Brommastaden. Där tar vi fasta på de behov vi ser och som våra kunder efterfrågar, nämligen att skapa en miljö och en helhetskänsla som gör att människor trivs och mår bra – det är ju det självklara för att de ska vilja komma tillbaka till sin arbetsplats och sitt kontor.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.