Hållbarhet

30 juni, 2023

Biotoptak med grönska för både öga och natur

Nya Flow Hyllie i Malmö förses med inte mindre än tre ”gröna tak”, två biotoptak och ett sedumtak. F...
27 april, 2023

Miljö och klimat i fokus när nya häktet i Kristianstad byggs

Det nya häktet som NCC bygger i samverkan med Intea i Kristianstad byggs enligt hållbarhetscertifier...
28 december, 2022

Går det att bygga hus av hus?

Hur går omställningen mot mer återbrukat material i byggbranschen? Vilka hinder och möjligheter finn...