Hur smart är en smart stad?

Ordet smart har många olika innebörder. På vilket sätt är en smart stad smart – och för vem? På vilket sätt kan medborgare inkluderas och engageras för att verka i en smart stad?

Ordet smart har många olika innebörder. På vilket sätt är en smart stad smart – och för vem? På vilket sätt kan medborgare inkluderas och engageras för att verka i en smart stad?

Business Arena hölls en diskussion om vad som egentligen är smart i en smart stad. I diskussionen deltog Sara Öhrvall, rådgivare och digital strateg, Christian Wictorin, Manager Smart City Solutions på WSP Sverige och Kristofer Sjöholm, IT-konsult på Sweco.

Samtalet inleddes med en kortare presentation som fokuserade på medborgarperspektivet i de smarta städerna. Det är ovanligt att man bygger en smart stad från grunden, men vad kan vi göra för att få in smarta lösningar i befintliga städer, och vad kan vi göra för att integrera de boende?

Tekniken kan främja medborgarinflytande
Ett bra exempel på att integrera och engagera de boende med hjälp av teknik är Open Grid, en amerikansk webbplats och en app som informerar invånarna i Chicago om vad som finns att upptäcka i staden. Initiativ som detta gör att staden kommer närmare sina invånare och det skapar engagemang och förståelse för staden. Ofta vill invånare påverka staden i en positiv riktning, men det kan vara svårt att veta hur saker och ting fungerar och hur man ska gå tillväga.

En parallell till Open Grid skulle kunna vara Pokémon Go. Där finns intressanta platser utpekade på en karta dit du kan gå och få senaste uppdaterade information om platsen, byggnaden eller parken. Du kan interagera med andra personer och på så vis bli mer involverad i vad som sker på platsen och varför.

Boende i en stad förväntar sig mycket av den och att de ska kunna påverka i stor utsträckning. Det beror mycket på att vi i dag är väldigt delaktiga på andra områden. Till exempel blir allt fler egenföretagare, vilket innebär stort inflytande över den egna situationen. Detta gör att vi förväntar oss att ha inflytande även i andra situationer. Men vad krävs för att folk ska känna sig delaktiga? De tekniska tjänsterna är i regel väldigt enkla, men de blir med tiden mer mogna och kan användas till medborgarinflytande på ett mycket effektivt sätt. Återigen, tänk Pokémon Go.

Själva visionen av den perfekta staden kan skapa ångest – det är lätt att glömma att det är just en vision och inte en exakt plan. Det är viktigt att inse att vi kommer att misslyckas med en del saker, men vi kommer också att lära oss av våra misstag. Därför måste vi använda oss av den smarta tekniken för att mäta och undersöka om vi gör rätt saker och om vi tar rätt väg för att förbättra oss och göra framsteg.

Data – en nödvändighet för utveckling
Vi måste undersöka mer noggrant vad för data vi har att tillgå och hur vi kan använda den. Ofta är data gömda i hårdvara som inte alltid är kompatibel, eller så är våra data svåra att nå. Då måste vi titta på vad vi faktiskt kan komma åt i stället – vi behöver vara mer pragmatiska.

Panelen var rörande överens om att staten måste sluta sälja ut våra data. Ofta sker detta i och med att billigare system väljs i en upphandling. Det är vanligt att denna typ av system sedan behåller alla data som samlas in och därmed kan Sverige inte längre dra nytta av sina egna data. Då blir samhällsnyttan den stora förloraren.

Ett annat sätt att bättre utnyttja våra resurser är att satsa på mer öppen data. Det kan finnas en rädsla för att dela med sig av sina data, vilket gör det viktigt att visa nyttan av data, så att människor förstår vad det kan göra i utvecklingen av en smartare stad.

Integritet och säkerhet är viktiga faktorer som måste tas i beaktande i diskussionen om öppen data, men dessa faktorer får inte stå i vägen för de framsteg vi behöver göra. Genom våra gemensamma data kan vi komma fram till nya lösningar som löser många av våra stora problem.

Gästbloggare
/Viktor Davidov – Digital Affärsutvecklare, NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.