Hållbar stadsutveckling i Hangar 5 och Brommastaden

När semestern nu står för dörren och glada sommarlovsbarn rör sig i staden, tänker jag på hur viktigt vårt arbete med en hållbar stadsutveckling är. Det vi utvecklar idag ska ta hänsyn till och hålla även för kommande generationer. Det här är något som vi har tagit med oss i utvecklingen av kontorsprojektet Hangar 5 i Brommastaden, strax nordväst om Stockholm.

Som fastighetsutvecklare på NCC Property Development diskuterar jag ofta med kunder och kollegor hur vi kan utveckla fastigheter som bidrar till stadens utveckling och fungerar för de som bor och arbetar där – både idag och imorgon. Det handlar om att skapa en blandstad med närhet mellan människor och verksamheter, som lever dygnet runt och är en inkluderande och trygg plats för oss alla. Det här är något som jag brinner för och som har varit viktigt i arbetet med Hangar 5. På samma sätt är det viktigt i den fortsatta utvecklingen av hela Brommastaden.

Hangar 5 – en del i Brommastaden

Hangar 5 utgörs av ett större kvarter, uppdelat på fyra separata huskroppar med kontor, hotell, handel och samhällsservice. Kvarteret ligger alldeles intill Bromma flygplats och handelsplatsen Bromma Blocks. Här har Stockholms stad beslutat att omvandla ett gammalt industriområde till en ny och levande stadsdel, och NCC var bland de första på plats med att addera nya kontorsarbetsplatser som en del i den utvecklingen.

På väg mot en trygg och livlig blandstad

Vilka förutsättningar finns det då för att utveckla en blandstad i Brommastaden? Jo, en hel del tycker jag. Läget är attraktivt och där finns ett brett serviceutbud. Dessutom finns en tydlig ambition från byggherrar och fastighetsägare att se till helheten och skapa en stadsdel där arbetsplatser, handel och kommunikationer är en lika naturlig del som bostäder. På så sätt kan vi bidra till mötesplatser i en stad som lever dygnet runt. Med tvärbanans nya Kistagren har dessutom kommunikationerna förstärkts och det är enkelt att ta sig till och från området.

I utvecklingen av Hangar 5 har självklart trygghet och ambitionen att skapa ett levande stadskvarter fått stå i fokus. Genom en mix av hyresgäster med olika typer av verksamheter, allt från butiker till restauranger, hotell och kontor, har vi skapat goda förutsättningar för ett naturligt livligt flöde i kvarteret som bidrar till just trivsel och en god känsla.

Hållbarhet och klimatomställning – ett självklart arbete

Den levande blandstaden ska inte bara vara levande idag, utan också i ett längre perspektiv – och då behövs ett hållbart resonemang. Jag är glad att vi satt ribban högt och siktar på att miljöcertifiera kontorsdelarna i Hangar 5 enligt BREEAM:s högsta standard ”Outstanding”. Det är endast ett fåtal kontorshus i Sverige som nått så långt och på så sätt är vi med och visar vägen i klimatomställningen.

Miljöcertifieringen är dessutom ett viktigt verktyg i vår vardag, det hjälper oss att tänka till en extra gång i allt från materialval till avfallsplaner, cykelparkeringar och cirkulär resursanvändning. Det här kan ibland kännas som självklarheter, men så är det väl också med klimatarbetet – att egentligen är det en självklarhet!

Stärkta ekologiska värden för biologisk mångfald

Hållbar stadsutveckling innebär ju att skapa en långsiktigt bra livsmiljö för invånarna. Och vi värnar faktiskt även om de allra minsta invånarna i Hangar 5, därför har vi arbetat med att stärka de ekologiska värdena på platsen. Det innebär att vi har återskapat dagvattenfiltreringen med hjälp av bland annat biotoptak – som nu blir boplatser för många insekter och stöttar den biologiska mångfalden. Under våren har vi dessutom planterat fler växter i stadskvarteret – till glädje för både de mindre så väl som de större invånarna som vistas i och runt Hangar 5.

När sommaren nu närmar sig och kvarteret lever upp som mest, blir det tydligt vilket mervärde en välfungerande grön utemiljö har. Det är precis som hemma i trädgården när det plötsligt säger pang i rabatterna och grönskan breder ut sig. Min förhoppning är att våra hyresgäster ska uppskatta det och även känna att det stärker deras affär. För i en inspirerande arbetsmiljö med närhet till grönska, ett brett serviceutbud och en levande stadsmiljö är jag övertygad om att man blir både mer kreativ och mer produktiv.

Trevlig sommar!

Joakim Büren, fastighetsutvecklare NCC Property Development

En fjäril vilar på en hand, med grönskande mark i bakgrunden.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.