Ett kontor och arbetsplats där människor mår bra

När vi utvecklar nya kontorsprojekt så funderar vi mycket på vad som är viktigt för att människor ska trivas på arbetsplatsen. Hur kan vi utveckla kontor där människor vill vara, ja till och med kanske längta till ibland? Det handlar så klart om en mängd stora och små saker. Och flera av dem har vi tagit med oss när vi nu utvecklar kontoret Nova i kvartersstaden Järva Krog strax norr om Stockholm.

Jag arbetar som kundansvarig på NCC Property Development i Stockholm och möter dagligen kunder som funderar över den bästa kontorslösningen för just deras verksamhet och deras medarbetare. Något som de alla efterfrågar är arbetsplatser där människor vill vara, där välmående och trivsel står i centrum.

Under coronapandemin har vårt förhållande till arbetsplatsen så klart förändrats och vi har vant oss vid att arbeta hemma. Samtidigt hör jag från våra hyresgäster och kunder att det finns ett stort behov av att ses. Många har under pandemin saknat att träffa kollegor och tycker också att det finns utmaningar med att få samverkan och kreativitet att fungera över en dator. Det fysiska mötet och den sociala inramningen är därför viktig och efterfrågad – vi människor har ett behov av en gemensam mötesplats.

Ett MåBraKontor där man känner sig som hemma

Det här är insikter som vi har tagit med oss i utvecklingen av MåBraKontoret Nova – där skapar vi en arbetsplats där människor kan känna sig som hemma och där välmående och hälsa är självklara parametrar. Det innebär till exempel att vi satsar på naturligt dagsljus, bra luftkvalitet och tillgängliga utemiljöer – faktorer som direkt påverkar hur vi mår och som även forskningen lyfter fram som avgörande för att skapa trivsel och förbättrad hälsa på arbetsplatsen.

Genom att Nova växer fram i kvartersstaden Järva Krog finns det dessutom tillgång till ett brett serviceutbud, stora parkområden, träningsmöjligheter och hälsosamma matalternativ – det här är också viktigt för att underlätta livspusslet och bidra till ett mer hälsosamt samspel mellan arbetsliv och privatliv.

Det hållbara kontoret bidrar till välmående

För att utveckla ett kontor där man verkligen vill vara och där man mår bra är det också viktigt att vi arbetar med hållbarhet och en minskad klimatpåverkan. Det här har vi tagit till oss när vi utvecklar Nova. Därför kommer allt trä som vi använder från hållbart skogsbruk, certifierat enligt FSC eller PEFC. Och byggmaterialet vi använder är dokumenterat hälso- och miljösäkrat. Vi vet att en stor del av klimatpåverkan kommer från själva byggskedet och där är materialanvändningen givetvis stor, därför har vi extra fokus på att optimera resursanvändningen genom att exempelvis slimma konstruktionerna och vara noggranna i vår planering så att spill och onödigt avfall minimeras. På så sätt kan vi minska klimatpåverkan och bidra till att skapa en arbetsplats för morgondagen.

Sammanfattningsvis, för att skapa ett kontor där medarbetarna trivs och mår bra behöver vi utveckla hållbara och kreativa arbetsplatser med inspirerande sociala mötesplatser och närhet till service och grönska. Ett MåBraKontor som Nova helt enkelt.

Irene Öman
Kundansvarig NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.