Ergonomi i aktivitetsbaserade kontor (del 2 av 3)

Att ett kontor är aktivitetsbaserat betyder att medarbetare kan röra sig mellan olika ytor som utformats för att passa olika typer av aktiviteter. Dessa kontor stimulerar rörelse, variation av arbetsställning och därmed god hälsa.

I aktivitetsbaserade kontor finns det ofta möjlighet att arbeta stående, sittande, liggande och kanske till och med gåendes på ett löpband. I det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:01 SAM) ska ohälsa förhindras och förebyggas. Men vilka risker innebär egentligen arbetet på ett kontor och hur kan man arbeta förebyggande? Helena Clevenhult, ergonom och legitimerad sjukgymnast, svarar på våra frågor.

Hur kan aktivitetsbaserade kontor påverka medarbetarnas hälsa?

Aktivitetsbaserade kontor handlar inte enbart om en förändring av den fysiska arbetsmiljön. Det innebär ett holistiskt synsätt på människa, organisation och teknik. Det handlar alltså om att förändra tankesätt, vanor och inställning till sin arbetssituation och arbetsmiljö.

Om ett aktivitetsbaserat kontor används på rätt sätt leder det till en mer varierad och aktiv arbetsdag. Det handlar exempelvis om att låta arbetet flöda mellan ”aktivitetszonerna” och att ingen blockerar en plats en hel dag.

Rörelse och variation förebygger belastningsskador i exempelvis nacke och rygg. Man minskar också det livsfarliga stillasittandet och varierar sin arbetsställning mer naturligt. De rent fysiska fördelarna är lätta att föreställa sig.

En annan aspekt av hälsa är den mentala, vilken påverkas i hög grad av kontorets utformning. Ett aktivitetsbaserat kontor är en form av ”öppet kontor”, vilket också ett ”öppet kontorslandskap” är. Öppna kontorslandskap har visat sig vara den minst uppskattade kontorsformen av många arbetstagare.

Forskning har visat att öppna kontorslandskap påverkar minne, inlärning, problemlösning, koncentration och uppmärksamhet negativt. Skillnaden gentemot ett kontorslandskap är att ett aktivitetsbaserat kontor kan anpassas så att koncentrationskrävande arbetsuppgifter kan utföras ostört och andra ytor kan anpassas till interaktion och kommunikation. På ett aktivitetsbaserat kontor har medarbetaren stor inverkan på var och hur arbetsuppgifterna ska utföras. Ett sådant inflytande ger positiva hälsoeffekter.

Vad kan chefer och arbetsgivare göra för att förbättra medarbetarnas hälsa?

Jag kan inte nog poängtera vikten av att ha en engagerad arbetsgivare i de här frågorna. Och att föregå med gott exempel såklart. Det är alltid mer motiverat för en arbetstagare att engagera sig när man ser att ett beslut är rotat högre upp i ledningen.

Att ”se” sina medarbetare är ytterligare en viktig aspekt, uppmärksamma när kollegorna gör sitt bästa vad gäller rörelse och aktivitet. Förminska inte små insatser och ge goda förutsättningar att lyckas. Om en ergonom kopplas in, se till att boka in en uppföljning och arbeta för långsiktiga förändringar av såväl arbetsmiljö som beteende.

I del ett diskuterade vi ohälsa och de risker ett stillasittande arbete medför. I den avslutande delen kommer vi att fokusera på hur enskilda individer kan agera för att främja sin hälsa varje dag.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.