VR-glasögon ger ny dimension till kundfeedback

Virtual reality-glasögon, eller VR-glasögon, tar med tittaren till en annan värld. När man vrider på huvudet fortsätter bilden oavbrutet och man ser platsen ur en helt ny vinkel. NCC använder Virtual reality-teknik för att presentera planer och modeller för slutanvändare i våra projekt.

Virtual reality-glasögon, eller VR-glasögon, tar med tittaren till en annan värld. När man vrider på huvudet fortsätter bilden oavbrutet och man ser platsen ur en helt ny vinkel. NCC använder Virtual reality-teknik för att presentera planer och modeller för slutanvändare i våra projekt.

Kinnariskolan i Järvenpää, Finland, byggs av NCC enligt en öppen modell, där man lyssnar på användarnas återkoppling ända från start. I samverkansmodellen ingår det att man tar hänsyn till den återkoppling som kommer in redan under byggandet. Man har samlat in återkoppling genom att presentera planerna för lärarna och eleverna på olika workshoppar.

Även i projekt Savolax campus, som ska byggas i Varkkaus, använder man VR för feedback. Campuset består av sammanlagt fem olika byggnader och man strävar efter att få Svanenmärkning. Tanken är att campuset ska vara föregångare inom byggande av utbildningsinstitutioner.

Nytt perspektiv på planerna

Teemu Jaakkola, som är projektledare för Kinnariskolan, beskriver hur de fått en ny dimension till projektet genom att visa användarna olika modeller med hjälp av VR-glasögon:

– Det har tidigare varit mer utmanande att konkretisera planerna för användarna, säger Teemu Jaakkola.

För att konkretisera lösningarna använde man bland annat olika slags visualiseringar med hjälp av 3D-bilder och datamodeller.

– VR-glasögonen kan enkelt packas ner i en ryggsäck, och man kan släppa in användaren i byggnaden som är under konstruktion så att han eller hon kan ge synpunkter på inredning och möblering i olika utföranden, säger Jaakkola.

De virtuella glasögonen har varit omtyckta även i campusprojektet i Varkkaus, och de används i stor utsträckning för att modellera byggnader. Susanna Hiltunen, projektchef för byggnaden, säger:

– Det finns bara positiva aspekter med att tidigt presentera planerna. Genom att låta användare se planerna för byggnaden som skapats av entreprenören får man en mer naturlig utgångspunkt för samarbetet. Med virtuella glasögon kan man visa planer på många olika nivåer; utifrån planeringsfasen och planerarens val kan man både göra en grov modellering av byggnaden eller planera inredningslösningar in i minsta detalj.

Ger känsla för lokalerna

I projektet med Kinnariskolan har man under ett år använt virtuella glasögon på olika workshoppar som både elever och lärare deltagit i. Teemu Jaakkola ser VR-glasögonen som en språngbräda för diskussion: när användaren får tillträde till lokalerna med hjälp av VR-glasögonen kan han eller hon lättare föreställa sig lokalen och dess dimensioner. Genom att få uppleva lösningarna konkret kan användaren lättare komma med förbättringsförslag eller glädjas över lyckade lösningar.

– Många slutanvändare har på det sättet blivit övertygade om att de valda lösningarna är bra. I synnerhet barn har varit entusiastiska över VR-glasögonen och den känsla för lokalerna man får av dem, säger Jaakkola.

Susanna Hiltunen håller med:

– Virtuella glasögon är särskilt bra i situationer då slutanvändaren inte nödvändigtvis kan visualisera planerna utifrån byggnadsritningarna. Byggnaden kan ha många olika användningsområden och de virtuella glasögonen gör att det går snabbare att presentera planerna.

I Varkkaus har man hittills använt VR-glasögon för att visa lokaler i förväg för lärare vars klassrum kan skilja sig stort från traditionella sådana. På Varkkaus campus finns det till exempel en yrkesskola som behöver speciallokaler för att utbilda framtidens yrkesarbetare.

Se videon från Kinnariskolans virtuella dag

[arve url=”{https://ncc-external.creo.se/i/eoAEgBxV5axjoS0SxjTqBQ?format=360p}”]

// Terhi Paavilainen, kommunikatör, NCC Building Nordics

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.