”Alla borde ha en Ola!”

Ola är driftchef på Fyrspåret Malmö-Lund, ett stort infrastrukturprojekt med flera olika ansvarsområden. Olas ansvar är övergripande support och samordning av till exempel tillfällig el, pumpsystem, drivmedelshantering, fordonsunderhåll och interna transporter. Hans roll har utvecklats över tid och säkerställer att projektet har det man behöver vid rätt tid och på rätt plats.

Ola är driftchef på Fyrspåret Malmö-Lund, ett stort infrastrukturprojekt med flera olika ansvarsområden. Olas ansvar är övergripande support och samordning av till exempel tillfällig el, pumpsystem, drivmedelshantering, fordonsunderhåll och interna transporter. Hans roll har utvecklats över tid och säkerställer att projektet har det man behöver vid rätt tid och på rätt plats.

Jag heter Ola Friberg och jobbar som driftchef på Fyrspåret Malmö-Lund, som NCC bygger tillsammans med spanska OHLA på uppdrag av Trafikverket. Projektet är uppdelat i tre delområden med varsin blockchef; Betong, Mark & VA samt BEST (järnväg/signal). Mitt ansvar är övergripande support och samordning mellan de olika områdena. Detta kan exempelvis handla om tillfällig el, pumpsystem, drivmedelshantering, fordonsunderhåll och interna transporter.

Övergripande supportfunktion

Min roll har vuxit fram i takt med att behovet har uppstått. Vanligtvis är det här saker som sköts av platschef eller arbetsledare, men eftersom Fyrspåret är ett så pass stort projekt är det mycket som hamnar i gränsområdet mellan de olika ansvarsområdena och riskerar således att falla mellan stolarna. Det är även ett stort arbetsområde, cirka elva kilometer, från strax utanför Malmö till Lund. Dessutom med en järnväg i mitten, så i princip är det dubbla sträckan som vi hanterar. För att lägga till ytterligare en dimension så löper arbetsområdet mellan flera olika kommuner och ledningsägare för el, VA och så vidare. Med andra ord, mycket att hålla koll på!

Successivt har mitt team vuxit och består idag av fem personer. Flera av dem har tidigare varit långtidsarbetslösa som anställts hos oss som en del av ett socialt sysselsättningsprogram. Det här programmet var en del i kontraktet som skrevs med Trafikverket år 2017 och har under åren gett möjlighet för ett flertal personer att skapa eller utöka sina erfarenheter inom branschen. De flesta har fungerat mycket bra och är nu antingen anställda i projektet eller har gått vidare till andra arbetsplatser med värdefulla erfarenheter från oss.

Själv har jag arbetat på NCC sedan 2007, bland annat på NCC ViaSafe med trafikplanering, avspärrningar och skyltning vid vägarbeten. Fyrspåret har jag arbetat med sedan anbudsskedet. Initialt med huvudansvar för trafikplanering, bland annat avstängningen av E6:an utanför Malmö för att lansera en ny motorvägsbro, en av Sveriges största vägavstängningar. Successivt utökades mitt ansvar och sedan årsskiftet 2018/2019 är jag anställd som driftchef i projektet.

Ola och hans team håller koll på alla delar av projekt Fyrspåret. Foto: Niclas Franzén

Ansvaret ökat över tid

Byggstart för Fyrspåret var 2017 och tas i drift hösten 2023. Eftersom delar av det nya fyrspåret går på samma plats som nuvarande järnväg inleddes projektet med att vi byggde två tillfälliga spår vid sidan om de gamla och ledde om tågtrafiken dit. Dessa ska rivas när det nya fyrspåret tas i drift och materialet ska i så stor mån som möjligt återanvändas i andra projekt.

I början av projektet handlade mitt och mitt teams arbete mycket om planering och tillsyn av trafik och material i orterna längs spåret samt vägarna som korsade arbetsområdet. Det var många tillfälliga lösningar för tredje man som behövde bevakas – hittade man rätt, var avspärrningarna korrekta, fungerade omledningarna och så vidare. Vårt största fokus var att hålla ordning och reda längs arbetsområdet, detta för att skapa en så säker miljö som möjligt för både medarbetare och tredje man.

När de tillfälliga spåren var på plats hösten 2020 etablerade vi pumpsystem för schaktavvattning som flyttades efterhand som schakten för de nya, till stor del nedsänkta, spåren gick framåt. Totalt ansvarade vi för 150 pumpar som skulle skötas om i ur och skur. Jag tror inte det finns någon människa som känner till området längs fyrspåret så väl som mitt gäng.

Bra och engagerat team

Driftsäkerheten och översikten av projektet har ökat sedan min roll tillkom. Rent praktiskt så koordinerar jag vilka behov som finns och fördelar ut arbetsuppgifter. Jag försöker att alltid ligga steget före och säkerställa att vi har det vi behöver vid rätt tid och på rätt plats.

Fyrspåret har hög fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi och har genom återbruk av material och avfallsminimering minskat klimatpåverkan från bygget rejält. Om detta har två av mina kollegor tidigare berättat i en annan blogg. Detta arbete består såklart av många olika delar, men en del är vårt engagemang och kontroll på ”överbliven” utrustning, vilket bidragit till att vi har kunnat återanvända mycket material, som till exempel armering och formvirke. Varje sparad sak är en vinst såväl i kronor som för miljön.

Jag får ofta höra att ”alla projekt borde ha en sådan som dig Ola”. Det är roligt att höra men det krävs även ett bra och engagerat team. I mitt gäng har vi bland annat Boban, som själv började som en del av det sociala sysselsättningsprogrammet. Boban är en verklig eldsjäl, och har varit en trogen medarbetare i projektet sedan 2018. En funktion som vår är jag övertygad om att alla större projekt behöver!

Ola Friberg försöker att alltid vara ”steget före”. Foto: Niclas Franzén

Om Fyrspåret, Malmö-Lund

För att öka kapaciteten och minska trafikstörningar bygger Trafikverket ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår. Delar av sträckan mellan Lund och Arlöv byggs under marknivå för att minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för att öka tillgängligheten.

Läs mer på Fyrspåret Malmö-Lund | NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Robin Robertsson

    9 maj, 2023 06:28

    Inspirerande och viktigt med sysselsättning för långtidsarbetslösa. Ni borde dela ert upplägg, erfarenheter, rekrytering osv på MyNCC med just fokus på denna del. Detta borde vi eftersträva i alla större projekt, inte bara TV-projekt. Det är en stor vinning för individen att få förtroende och möjligheten att få bidra och kan elt klart vara en stor nytta i projektet också.

  • Rolf Philipsson

    9 maj, 2023 12:03

    Förstår att det är kul att få vara med om ett sådant projekt. Jag fick själv äran att vara med både på Öresundsbrobygget (Sundlink) och Citytunneln och det är minnen för livet.