Hållbarhet i fokus på Fyrspåret

Kan man bygga järnväg med återbrukat material? Ja, iallafall delvis – och man kan ställa krav på entreprenörer och leverantörer. Med klimatförbättrad betong, HVO-diesel, återanvändning av järnvägsmateriel och avfallsminimering minskas klimatpåverkan rejält. Malin och Julia jobbar med hållbarhet och cirkulär ekonomi på projekt Fyrspåret Malmö-Lund, som NCC/OHLA är i full färd med att bygga på uppdrag av Trafikverket.

Kan man bygga järnväg med återbrukat material? Ja, iallafall delvis – och man kan ställa krav på entreprenörer och leverantörer. Med klimatförbättrad betong, HVO-diesel, återanvändning av järnvägsmateriel och avfallsminimering minskas klimatpåverkan rejält. Malin och Julia jobbar med hållbarhet och cirkulär ekonomi på projekt Fyrspåret Malmö-Lund, som NCC/OHLA är i full färd med att bygga på uppdrag av Trafikverket.

Malin och Julia brinner för cirkulär ekonomi och gillar att hitta nya lösningar för återbruk av material på projekt Fyrspåret. Alla bilder: Niclas Franzén, NCC

Julia är inköpare och den som håller koll på leverantörer och underentreprenörer medan Malin jobbar som entreprenadingenjör med bland annat arbetsberedningar, kontroller, kemikaliehantering samt materialfrågor. Vi brinner båda för hållbarhet och återanvändning och vår entusiasm har smittat av sig på kollegorna. I början fick vi ofta höra ”det går inte”, medan det nu mer låter ”hur tar vi tillvara på detta”. Tack vare god samverkan med både beställare och underentreprenörer kan vi hitta nya mer miljövänliga lösningar under tiden som vi bygger.

Med en utbyggd järnväg kan fler resa hållbart och mer gods kan transporteras miljövänligt. Men ett byggprojekt innebär också stor miljöpåverkan. Främst är det byggmaterial och drivmedel som innebär stor klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan under byggtiden ställde Trafikverket höga hållbarhetskrav redan i upphandlingen av projektet.

Nyfikenhet och kreativitet är bra att ha när man jobbar med cirkularitet!

Hållbarhetsmålen tillspetsade

De höga kraven i kombination med en miljöbonus för reducering av växthusgaser och en för cirkulär ekonomi är en sporre och bidrar till att hållbarhetsmålen inte bara överträffats utan även spetsats till. Trots detta ser de ut att överträffas även för 2021.

Användning av armeringsstål med hög andel återvunnet stål i tillverkningen och klimatförbättrad betong är en del av hemligheten. Genom att använda återvunnet stål har vi under 2020 minskat utsläppen från armeringen med över 60 procent, medan betong med alternativa bindemedel, i detta fall flygaska, medförde en minskning på 20 procent.

Hållbarhetsfokuset från såväl vår kund som från cheferna genomsyrar hela projektet och medför att alla tänker till lite extra och bidrar där de kan. Tack vare stödet från ledningen känner vi att det är ok att testa och experimentera. Det är många eldsjälar ute i organisationen som får detta att hända.

För rälsrivning behövs en speciell maskin. Bild från rivningen av det gamla spåret. 

Tillfälliga spår återanvänds

För att kunna bygga det nya fyrspåret, som delvis byggs nersänkt på samma plats som de befintliga låg tidigare, har vi på en 5 km lång sträcka byggt två tillfälliga spår som används under två års tid. 80 procent av de tillfälliga spåren kommer att återanvändas i detta eller andra projekt, merparten i den sista delsträckan mellan Flackarp och Lund. Detta ställer stora krav på planering och metoder för demontering så att inte materialet skadas. För att slippa skruva isär allt har mycket planering gjorts tillsammans med projektörerna och arbetsledarna för att delarna där det är möjligt ska passa på sin nya placering som pusselbitar.

Vid projekt Fyrspårets egen HVO-mack!

Mot 100 procent förnybart bränsle

Projektet handlades upp 2017. Sedan dess har mycket hänt inom hållbarhet. Tack vare att vi inte skrev så långa kontrakt med leverantörer och underentreprenörer har vi successivt kunna ställa tuffare krav. Exempelvis visste vi inte då att HVO-diesel skulle slå igenom så stort.

Nu har vi avtalat med våra två största transportföretag om att gå över till HVO-diesel, vilket de i dagsläget gör till 80–100 procent. De största anläggningsentreprenörerna använder sig av 100 procent förnybart bränsle till sina maskiner. Vi har även installerat en tankstation på projektet för HVO-diesel där lastbilar och maskiner kan fylla på bränsle.

I framkant vad gäller hållbarhet och återanvändning.

Hållbarhet en självklarhet

Vi försöker att avfallsminimera så mycket det går och bidrar med mycket begagnat material till andra projekt, vilket gör att både vår och deras klimatpåverkan blir lägre. Byggbranschen ska bli klimatneutral till 2045. Genom vårt arbete hoppas vi bidra till att fylla det kunskapsbehov som finns i branschen. Ibland blir vi förvånade att det inte är lika självklart att tänka på hållbarhet och återanvändning i andra projekt! Kanske beror det på att man börjar för sent.

Vi planerar cirka ett och ett halvt år i förväg både kring vad vi behöver för material och vilket material som kan återanvändas någon annanstans. Det är mycket jobb med att hitta lösningar. Initialt var det visst motstånd mot återanvändning av material. Många menade att den extra hanteringen blev ”för dyr”, men ofta visade det sig att det blir billigare jämfört med att köpa in nytillverkat. Man måste se helheten, det man förlorar, till exempel i tid, på ett ställe vinner man på ett annat.

Läs gärna mer om vårt arbete i ”Hållbarhetsrapport 2020: Fyrspåret Malmö-Lund”.

Prognos återanvändning material från den provisoriska järnvägen.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Kajsa Breimer

  10 december, 2021 15:49

  Fantastiskt!!

 • Maria Bueno Eriksson

  14 december, 2021 11:35

  Otroligt inspirerande att läsa om! Heja er som visar att det går!

 • Roger Persson

  21 december, 2021 09:14

  Underbar läsning, bra jobbat