Vinnare utsedd i NCC Innovation Challenge

Som en del i strategin att nyttja digitalisering och innovation som drivkraft för produktutveckling inom Property Development inledde NCC i november förra året ett innovationsprogram i samarbete med THINGS. Programmet, NCC Innovation Challenge, syftar till att bjuda in externa aktörer för att fånga upp nya idéer och lösningar som kan utveckla vår affär och skapa ytterligare värde för våra kunder.

Som en del i strategin att nyttja digitalisering och innovation som drivkraft för produktutveckling inom Property Development inledde NCC i november förra året ett innovationsprogram i samarbete med THINGS. Programmet, NCC Innovation Challenge, syftar till att bjuda in externa aktörer för att fånga upp nya idéer och lösningar som kan utveckla vår affär och skapa ytterligare värde för våra kunder.

Utmaningen handlade om hur vi kan skapa bättre, digitaliserade och mer hållbara lösningar för framtidens kontorsparkeringar. 12 intressenter lämnade in sina förslag och efter en urvalsprocess utsågs företaget IMRSV till vinnare.

Affärsutveckling på nytt sätt och med nya tekniker
Som en av ledarna i vår bransch utvecklar NCC innovativa fastighetslösningar för våra kunder. Så som i många andra områden är digitaliseringen en drivkraft och det finns en enorm potential att kontinuerligt addera värde för våra kunder genom användandet av nya tekniker.

För att fullt ut tillvarata tillgänglig kompetens inom nya tekniker ville vi prova något nytt och det var grunden för uppstarten av innovationsprogrammet NCC Innovation Challenge. Vi ville ta fasta på ett konkret och avgränsat problem och utifrån det låta externa aktörer komma med förslag till lösningar. Arbetssättet har gett oss nya perspektiv och är ett nytt sätt att jobba med affärsutveckling för NCC.

Parkering i kontorsbyggnader är den första utmaningen av sitt slag som lanserats inom NCC. Faller det projektet väl ut, där lösningarna såväl som arbetssättet är av stort intresse, är vi öppna för att se över fler scenarier där vi, genom samarbete med externa aktörer, kan hitta nya innovativa idéer inom fastighetsutveckling för att skapa värde för våra kunder.

IMRSV visade på kreativ lösning för ökat parkeringsutnyttjande

Det råder oftast inte brist på idéer, det som är avgörande är att hitta en process för hur vi kan omsätta idéer till reell affärsnytta. IMRSV presenterade en lösning, som bland annat inkluderade tekniken Augmented Reality*, som rätt använt har stor potential att utveckla såväl framtidens kontorsparkeringar som övriga användningsområden inom vår bransch. De har också beprövade modeller för hur företag kan dra nytta av ny teknik i sin affärsutveckling.

Jag ser fram emot det samarbete vi nu inleder med IMRSV för att tillsammans vidareutveckla deras grundidé för bättre parkeringslösningar. Jag är också nyfiken på hur vi eventuellt kan utveckla fler områden genom innovationsprogram. Det här är ett dynamiskt och öppet sätt att samarbeta som jag tycker är en viktig grund för att skapa innovationer.

Foto: Vinnarna Andreas Nordin och Johan Hagegård från IMRSV Studios.

”Inom bygg- och fastighetsbranschen är digitaliseringen en verklig möjliggörare för att hitta nya affärsmodeller. Tekniken utvecklas hela tiden. De företag som tidigt sätter sig in i och förstår möjligheterna som nya tekniker ger och är beredda att prova nya arbetssätt kommer att ha en stor fördel framför sina konkurrenter. Därför är det så otroligt spännande att NCC valt att samarbeta med ett innovationsföretag som IMRSV Studios”, Andreas Nordin på IMRSV.

* Augmented Reality (förstärkt verklighet) är en teknik som utvecklar människors sätt att uppleva kombinationen av en fysisk och en digital värld.

/Martin Sandén, Head Operational Development and Sustainability, NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.