Vad händer med kontoret efter pandemin?

Det pratas och skrivs mycket om kontorets framtid just nu. Om lokalfrågorna tidigare främst handlade om yta, antal arbetsplatser, standard och rätt läge, handlar de idag istället om vad kontoret egentligen ska vara och hur det bäst kan utformas för att passa organisationen.

Mitt namn är Marcus Sandahl och jag arbetar som sälj- och marknadschef på NCC Property Development. I min roll har jag förmånen att träffa representanter från företag och organisationer som just nu sitter och definierar sina framtida behov när det kommer till kontor, och det är ingen lätt uppgift.

Framtida behov är sällan lätta att definiera och det är extra tydligt idag. Corona-pandemin har fungerat som ett turboaggregat för digitaliseringen av våra arbetssätt, och visat att det faktiskt går bra att jobba varifrån som helst – åtminstone under drygt ett års tid. Men vad händer med innovation, utveckling, laganda och företagskultur när vi inte träffas fysiskt? Vilken betydelse har kontoret för vårt varumärke – gentemot befintliga medarbetare, rekrytering av nya talanger och kunder? Och hur kommer det bli framöver? Det är frågor som är högt uppe på nästan alla ledningsgruppers agenda idag.

Öppna diskussioner i mindre grupper

Ett sätt att få igång samtalen kring detta är att ses i initierade mindre grupper för att öppet, ärligt och nyfiket kunna utbyta erfarenheter och ställa frågor. ”Hur har ni gjort på ert företag?” ”Vart tror ni utvecklingen är på väg?” ”Så här har vi agerat hittills, vad tror ni om det?” Vi på NCC Property Development har valt att kalla dessa samtal för Steget före och vi har under våren hunnit hålla tre digitala forum som täckt olika regioner.

En viktig slutsats från samtalen är att vi kommer fortsätta behöva kontor, men med delvis nytt innehåll. Det kommer inte finnas någon ”one size fits all-lösning”, utan varje företag behöver analysera och diskutera sina behov, prova sig fram för att hitta sin optimala utformning. Vi som deltagit i samtalen har också varit rörande överens om att det inte räcker att läsa trendspaningar och ta in externa experter för att lyckas med kontorsutformningen. Involveringen av de egna medarbetarna är avgörande. Det är ju de som vet bäst hur behoven och önskemålen verkligen ser ut, och därför måste medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet aktiveras i utvecklingen av framtidens kontor.

Kontoret, varumärket och talangjakten

Kontoret har alltid haft stor betydelse för ett företags varumärke. Men det som tidigare handlade om hög standard och häftig inredning i rätt läge, kommer i framtiden handla om hur väl lokalerna passar medarbetarna behov och deras sätt att jobba. När det inte längre är självklart att komma in till kontoret varje vardag gäller det att skapa kontor där medarbetarna vill vara självmant, där de trivs och kan vara produktiva. Det gäller att ta hänsyn till både arbetssätt och beteenden samt att erbjuda rätt tekniska lösningar.

De företag som inte följer med i utvecklingen, utan klamrar sig fast vid gamla invanda mönster, riskerar att få stora problem. Varumärket och förmågan att attrahera och behålla talanger kan bli ordentligt lidande för den som inte gör sin hemläxa.

Mäta och följa upp produktivitet

Inom industrin har man länge mätt och följt upp organisationens och medarbetarnas effektivitet och produktivitet. När vi jobbar alltmer på distans försvinner den klassiska chefskontrollen i vardagen, och företagen behöver hitta nya sätt att följa upp medarbetarnas leveranser och prestationer. Det kommer bli en stor utmaning och även här behövs såväl ny teknik som involvering av medarbetarna för att hitta företagets egen väg framåt.

Det här var bara några av tankarna och slutsatser från vårens alla möten med medarbetare och beslutsfattare i kontorsfrågor. Vi kommer att fortsätta våra samtal och framförallt fortsätta att facilitera och vara en nyfiken och aktiv part i det fortsatta samtalet. Jag hoppas kunna återkomma med fler insikter framöver.

/Marcus Sandahl, sälj- och marknadschef NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.