Universums fem tips till arbetsgivare som vill vinna kampen om talangerna

På arbetsmarknaden pågår en intensiv talangjakt. Humankapital blir allt viktigare ur konkurrenssynpunkt och det gäller att locka människor med rätt kompetens till just sitt företag. Vi bad Universum tipsa om vad du kan göra för att få de bästa att välja dig som arbetsgivare.

Medarbetarna är i flera perspektiv företags viktigaste resurs. När konkurrensen om talangerna hårdnar är det viktigt att veta vad som kan göra dig mer attraktiv som arbetsgivare. Vi bad Universum om deras fem bästa tips kring rekrytering.

1. Förstå vad talangerna letar efter
För en arbetsgivare är det avgörande att känna till vilka talanger man behöver rekrytera i framtiden för att kunna leverera på sin affärsplan, och att ta reda på vad de talangerna letar efter hos en arbetsgivare. Vad är viktigt och attraktivt för dem? Vilken uppfattning har de om er som arbetsgivare? Hur kommunicerar man med dem för att nå ut genom bruset? Ju mer man vet om sina framtida medarbetare, desto större är sannolikheten att man lyckas attrahera och rekrytera dem.

2. Var ärlig – att måla upp en felaktig bild skapar bara besvikelse
Försök inte måla upp en förskönad bild av er som arbetsgivare för att locka talangerna, utan utgå alltid ifrån vad som är sant internt. Om man kommunicerar vad man tror att talangerna vill höra, utan att kunna leverera på det, resulterar det i att man anställer personer med fel uppfattningar och förväntningar – vilket slutar i besvikna nyanställda som blir negativa ambassadörer. Använd istället era medarbetare som ambassadörer för att kommunicera den sanna bilden av hur det är att jobba hos er.

3. Var tydlig med vad du erbjuder, och våga sticka ut
Organisationens employer value proposition (unika medarbetarerbjudande) ska vara grunden för all kommunikation med talangerna. Det är en unik uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som beskriver en arbetsgivare. Genom att ha ett tydligt employer value proposition som implementeras i all kommunikation kan man ta kontroll över sitt employer brand och på så sätt påverka den uppfattning målgruppen har om organisationen som arbetsgivare. Men nöj er inte med det, det gäller också att ha ett employer value proposition som särskiljer er från era konkurrenter, annars har ni svårt att sticka ut ur mängden.

4. Jakten efter mening
Dagens unga söker efter mening i allt de gör. Karriären är en viktig del av deras identitet och därmed en integrerad del av livet i allmänhet. En utmaning för många arbetsgivare är därmed att svara på frågan varför de finns till och vad de bidrar med – helt enkelt utkristallisera vad som är det större syftet med organisationens verksamhet. Arbetsgivare som förstår unga människors strävan efter mening kommer att sticka ut från mängden. De kommer att vara vinnarna på framtidens talangmarknad.

5. Från vaggan till graven
När kampen om talangerna blir allt tuffare behöver man som arbetsgivare fokusera på att bygga livslånga relationer med talangerna. För att väcka intresse för specifika branscher och yrken behöver arbetsgivare bli bättre på att bygga relationer med talangerna redan på gymnasienivå – eller ännu tidigare! Börjar man kommunicera med talangerna först på universitetsnivå är det stor risk att man har blivit omsprungen av sina konkurrenter, eller i värsta fall att det inte ens finns en talangpool att rekrytera ur. Arbetsgivare behöver även bli bättre på att upprätthålla relationen med sina tidigare medarbetare, eftersom de är personer som man gärna vill rekrytera tillbaka i framtiden – inte bara en gång utan kanske flera.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.