Trendspaning: Större orter lockar logistikerna

Göteborg, Stockholm, Jönköping och Eskilstuna. De stora orterna dominerar när logistikbranschen väljer läge. Och det med rätta. Här finns nämligen såväl infrastruktur som personal och kunder.

Transport- och logistikbranschen koncentreras till de större orterna konstaterar en trendrapport som Unionen tagit fram tillsammans med WSP. Att utvecklingen ser ut så här beror på flera orsaker. Genom att koncentrera sin verksamhet till färre platser och därmed utnyttja stordriftsfördelar kan branschen möta ökad konkurrens och prispress.

Trenden ska enligt rapporten också ses i ljuset av den urbanisering som pågått i Sverige under hela 1900-talet och som fortsätter med stor kraft. Urbaniseringen driver transport- och logistikbranschen i riktning mot de större orterna, eftersom den påverkar både var branschens arbetskraft och dess kunder bland privatpersoner finns.

Infrastrukturutvecklingen är ytterligare en faktor som i mycket stor utsträckning påverkar koncentrationen av logistik- och transportföretag till de större orterna. En lång period av eftersatta infrastrukturinvesteringar innebär att statusen på väg- och järnvägsnät försämrats och att kapaciteten inte har förändrats i takt
med samhällets behov av person- och varutransporter. För branschen ger det negativa ekonomiska konsekvenser då det är dyrt att behålla en utbyggd, finmaskig lokal närvaro även på mindre orter och landsbygd skriver Unionen.

Bristen gällande infrastruktur kommer branschen få dras med under en längre tid framöver eftersom utvecklingen tar tid att vända. Ledtiderna från beslut till genomförande av investeringar i infrastruktur är långa och just nu sker mycket utav utvecklingen i anslutning till större orter. Utanför Nynäshamn byggs en ny och välbehövlig godshamn. Kring Stockholm byggs bland annat Förbifart Stockholm och i Göteborg står hamnens fortsatta tillväxt i fokus. Att logistiker väljer dessa lägen är således smart, och knappast förvånande.
Goteborgs hamn, RPG Logistic, Hˆglager, Arendal
Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.