Trendspaning: Smarta städer

Ny teknik, bättre funktion och hållbarhet som grundtanke. När smarta städer växer fram bidrar såväl stora som små lösningar.

Smarta städer är ett uttryck för städer som sammankopplar människor. Energieffektiv infrastruktur är en grundförutsättning eftersom det bidar till mer interaktion, samverkan och samarbete. Intelligent kommunikation är en del i detta och tillgången till internet är av stor betydelse.

Soptunnor bjuder på gratis internet

De solcellsdrivna, smarta soptunnorna i New York får snart ytterligare en funktion. I en pilotstudie som omskrivs av Gizmag har två av tunnorna försetts med teknik för att kunna dela gratis, trådlöst nätverk till förbipasserande. Nu hoppas företaget Bigbelly som ligger bakom projektet tillsammans med Downtown Alliance att fler soptunnor ska kunna bli så kallade WiFi hot-spots. Ett steg i rätt riktning mot smartare städer som genom innovativ teknologi underlättar livet för människorna som bor där och som samtidigt tar hänsyn till miljön.

Kontorets roll i den smarta staden

När kontor byggs i anslutning till kollektivtrafik bidrar detta till att sammankoppla staden. Men husen blir även en del av den smarta staden ur flera andra perspektiv. Exempelvis påverkas energianvändningen positivt av närvarostyrd belysning och genom att använda sig av Big Data i realtid går det att kontinuerligt skifta inomhustemperaturen så att den är så optimal det går baserat på hur många som befinner sig i huset, vad det är för temperatur utomhus och så vidare. Även ur ett socialt perspektiv inverkar kontorshus positivt eftersom de skapar liv och rörelse. Dels på grund av dem som jobbar i huset men också tack vare de butiker och restauranger som öppnar i gatuplan.

Jag tycker smarta städer är ett intressant koncept, eller kanske snarare uttryck, för de hållbara och anpassade städer vi vill vara med och bidra till.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.