Tänk på medarbetarna när du väljer arbetsmiljö

I veckan arbetade jag från vårt regionkontor i Göteborg. Bland annat fick jag en uppdatering kring hur det går för våra projekt i södra Sverige och jag hann med ett besök i fastigheten Ullevigatan 17-19 som vi utvecklat. Utsikten ned mot Ullevi är minst sagt hänförande.

I veckan arbetade jag från vårt regionkontor i Göteborg. Bland annat fick jag en uppdatering kring hur det går för våra projekt i södra Sverige och jag hann med ett besök i fastigheten Ullevigatan 17-19 som vi utvecklat. Utsikten ned mot Ullevi är minst sagt hänförande.

Ullevi sett från fastigheten Ullevigatan 17-19.
Här bygger vi Skånegatan 1-3, intill Ullevigatan 17-19.

Ett av våra nyare projekt i Göteborg är fastigheten Skånegatan 1-3 som ligger alldeles intill Ullevigatan 17-19. Där är målet att erbjuda företag en arbetsmiljö som stimulerar produktivitet. Men för våra kommande hyresgäster så som Sweco, Öhrlings och PriceWatehouseCoopers är det viktigt att inte glömma bort medarbetarna i flyttprocessen. Detta är något arbetslivsforskaren Susanna Toivanen ofta poängterar och det är något vi förmedlar till våra hyresgäster.

I Sydsvenskan intervjuades nyligen den amerikanska arbetsplatsgurun Diane Stegmeier om vikten av att inte glömma bort medarbetarna när framtidens arbetsplatser diskuteras. Diane Stegmeier är konsult inom arbetsplatsförändring och har skrivit boken ”Innovations in Office Design: The Critical influence Approach to Effective Work Environments”. I fokus i hennes studier står människors motstånd mot arbetsplatsförändringar och hur arbetsgivare bör hantera förändring för att få större trivsel och effektivare medarbetare.

I artikeln lyfter hon fram hur kontorets syfte skiftar från att vara en plats medarbetaren måste vara på för att kunna jobba till att bli en plats för social interaktion. Till arbetsplatserna kommer medarbetarna för att det är meningsfullt. Men för att det ska vara så måste flera faktorer uppfyllas. Från fysisk miljö till IT-infrastruktur och vidare till chefernas agerande och hur samarbetet fungerar i arbetsgruppen.

– Du kan ha en passande arbetsplatslösning med rätt design och det kan misslyckas helt om de övriga faktorerna inte är på plats. Du kan å andra sidan ha jättebra kultur, ledarskap och kommunikation men om arbetsplatslösningen är fel kommer det inte heller att vara produktivt, säger Diane Stegmeier i ett citat i Sydsvenskans artikel.

Där lyfter hon också fram att företag ser samarbete som en nödvändig förutsättning för affärsframgångar och att företagen därför söker kontorslösningar som stöttar det beteendet. Jag rekommenderar att du läser hela artikeln här  och sedan funderar kring hur situationen ser ut på din arbetsplats. Varför går du dit egentligen?

Här står jag och NCC:s Marcus Sandahl på NCC-kontorets balkong i Göteborg.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.