Ta hand om företagets viktigaste resurs – medarbetarna

Ett företag utan medarbetare är nästan ingenting. Trots det underskattar företag vikten av att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb. Därför behövs goda arbetsmiljöer.

Robotar och datorer till trots, utan människor blir jobbet inte gjort. Samtidigt är personalkostnaderna ofta en tung post på balansräkningen. Att få ut maximalt av investeringen är naturligtvis målet men så fungerar det inte i dag.

Hur ofta har man inte suttit i ett konferensrum och ägnat 15 minuter av mötestiden till att få tekniken att fungera? Hur ofta bryts koncentrationen i arbetet av kollegor som pratar högt i kontorslandskapet?

I klassiska kontorsmiljöer producerar inte människor så bra som de skulle kunnat eftersom miljön inte är anpassad utifrån deras behov. Det handlar dock inte bara om planlösningen. Dålig luft, otillräckligt ljus eller akustik som gör att ljud studsar runt och stör påverkar lika mycket. Tankarna på att flytta till ett nybyggt kontor väcks men det händer att hyresgäster backar när de ser prislappen.

Att hyra ett kontor i en nybyggd fastighet är inte billigt. Men att ha personal som jobbar ineffektivt och levererar dåligt i ett billigt kontor är dyrt och slöseri med resurser. I våra nybyggda kontor stärks medarbetarnas hälsa när faktorer så som ljus, ljud och luftkvalitet noggrant utformats för att erbjuda människor en god arbetsmiljö. Miljöcertifieringarna blir sedan kvittot på att fastigheten lever upp till de högt ställda kraven. På samma sätt utvecklas planlösningen för att passa just det företag som ska flytta in.

När arbetsgivare erbjuder medarbetarna rätt arbetsmiljö utifrån uppgifterna de ska lösa kommer de att leverera på en högre nivå. Särskilt när detta sker i samspel med ett gott ledarskap, genomtänkt planering av arbetet och utvecklingen av en positiv företagskultur.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.