Störande ljud på kontoret skapar stress

Att arbeta i bullriga kontorsmiljöer är tröttande, stressande och påverkar prestationsförmågan. Trots det är det få som tar frågan på allvar. Vi bad forskaren Susanna Toivanen berätta varför ljudmiljön är kontorets kanske viktigaste fråga.

Buller och störande ljud påverkar koncentrationsförmågan, det kan leda till ökad trötthet och sämre arbetsprestation men det kan också resultera i ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och utsöndring av stresshormoner. Knappast något företag avsiktligt vill utsätta sina anställda för. Trots det brister ljudmiljön ofta på svenska arbetsplatser.

Enligt Arbetsmiljöverket är vi alla olika känsliga både när det gäller buller som kan vara skadligt för hörseln och störande ljud. Hur mycket vi störs av buller beror också på allmäntillståndet och humöret. Det vill säga om vi är trötta eller utvilade, ledsna eller glada, stressade eller i balans. Ljud som inte stör en person med normal hörsel kan vara mycket störande för den som är hörselskadad.

Arbetstagare i kontorslandskap brukar skatta buller som den främsta orsaken till försämrad komfort och produktivitet enligt Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet. Problem med störande ljud uppstår framförallt i medelstora kontorslandskap. En vanlig orsak är att det finns för få samtalsrum eller telefonrum dit den som behöver prata i telefon eller med kollegor kan bege sig.

Även ett forskningsprojekt som genomfördes vid Högskolan i Gävle 2008-2011 visar att hög ljudnivå på kontoret kan leda till trötthet och minskad motivation. Studien visade också att ljudmiljön är en viktig faktor för hur pass nöjda kontorsanställda är med sin arbetsmiljö.

Mät bullret med gratis app

För att ta reda på om det bullrar för mycket på din arbetsplats kan du ladda ned Arbetsmiljöverkets app . Tanken med bullermätaren är att du ska kunna få en indikation på bullernivån omkring dig för att vid behov kunna gå vidare och göra mer noggranna mätningar med en professionell bullermätare. Applikationen använder sig av mobiltelefonens inbyggda mikrofon för att mäta ljudnivån i omgivningen.

När nya kontor utvecklas är ljudmiljön en av de viktigaste frågorna att se över. Goda akustiska miljöer minskar mängden störande ljud och tillräckligt många resursrum måste komplettera varje kontorslandskap. En akustikexpert kan hjälpa företag som inte själva besitter kunskapen.

På existerande kontor finns olika kreativa lösningar som dämpar ljudnivån. Ljudabsorbenter på väggar och i tak, och material och konstruktioner i möbler och mattor som dämpar ljud är bra inredningsdetaljer som gör nytta. Tätningslister i dörrar och fönster tar också bort ljud.

De företag som vill öka produktiviteten och kreativiteten gör klokt i att ta tag i ljudmiljöfrågorna på en gång. När medarbetarna mår bra, då går företaget bra. Ganska självklart, eller hur?

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.