Starka sociala relationer på jobbet ger bäst resultat

Ett positivt socialt klimat och goda relationer mellan medarbetarna kan vara avgörande för en grupps framgång. Tillika utgör det en viktig grund för en frisk arbetsplats.

I boken Framtidens arbetsplatser – Att utveckla hållbara och friska kontor skriver Susanna Toivanen filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms Universitet, bland annat om friska arbetsplatser. Förutom god fysisk arbetsmiljö, lagom arbetstempo och belastning handlar friska arbetsplatser om tillgängliga och rättvisa ledare, utvecklad kommunikation, tydliga förväntningar och mål, erkännande, delaktighet och inflytande samt möjlighet att växa och utvecklas i arbetet. Enligt Susanna Toivanen handlar det också om stöd, positivt socialt klimat och goda relationer mellan kollegor och andra intressenter.

Goda relationer kan vara det som avgör vilka team som lyckas bättre än andra. En dansk studie, som tidningen Kollega med flera skrivit om, lyfter fram att det är först då vi känner till varandras styrkor och svagheter som vi kan fördela de uppgifter som ska lösas på ett så bra sätt som möjligt.

För mig är tilliten och relationen medarbetare emellan oerhört viktig. En liten del i detta arbete hos oss på NCC PD är att ibland kunna göra något roligt tillsammans. Förra helgen hade vi konferens i Sälen och hade även möjlighet att åka skidor. Mellan åkturerna hann vi jobba med vår affärsplan och planera årets aktiviteter, samt förstås även umgås, och sådant är väldigt värdefullt för mig.

Men hur gör man som företag för att skapa goda relationer mellan medarbetare, chefer och andra intressenter på kontoret? Svaret enligt Susanna Toivanen är god planering, upprepade arbetsmiljösatsningar och kontinuitet. Dessa satsningar är en viktig del av det klimat och den kultur som finns på arbetsplatsen. När nya kontor utvecklas behöver planeringen utgå från hur kontorsutformningen kan stödja företag och anställda som helhet. Det är viktigt att i ett tidigt skede diskutera hur kontoret ska utformas så att det gynnar både koncentrationskrävande och individuellt arbete, samt social interaktion och samarbete. Framförallt är det viktigt att tänka på att en analys måste föregå beslutet om en flytt.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.