Sjuknärvaro skadar medarbetare och arbetsgivare

Väldigt stressade medarbetare fortsätter att gå till jobbet fast de gått över gränsen och hamnar i en ond cirkel. Fenomenet kallas sjuknärvaro och har blivit ett hett forskningsämne.

Väldigt stressade medarbetare fortsätter att gå till jobbet fast de gått över gränsen och hamnar i en ond cirkel. Fenomenet kallas sjuknärvaro och har blivit ett hett forskningsämne.

Stress upplevs ofta när arbetsbelastningen är hög under lång tid och möjligheten till återhämtning liten. Stress kan leda till ohälsa och behov av sjukskrivning men många väljer att inte stanna hemma.

Sjuknärvaro kallas fenomenet när människor som egentligen borde stannat hemma istället fortsätter att arbeta. I våras skrev Veckans Affärer en intressant artikel om sjuknärvaro och stress. Artikeln lyfter bland annat fram att varannan chef har upplevt ohanterlig stress och att sex av tio chefer har så mycket att göra så att de inte hinner med ledarskapet. Chefer med personalansvar är mer benägna att gå till jobbet även när de mår dåligt.

Att förebygga stress är oerhört viktigt men det är ofta lättare sagt än gjort. Genom att lära sig känna igen tidiga tecken kan åtgärder förhoppningsvis vidtas i tid.

Tidiga tecken på stress:

 • Magbesvär, huvudvärk och yrsel
 • Muskelspänningar i nacke, axlar och käkar
 • Tryck över bröstet eller hjärtklappning
 • Infektionskänslighet
 • Trötthet, utmattning och irritation
 • Sömnstörningar, svårt att somna eller vaknar tidigt
 • Koncentrations- och minnesproblem
 • Oro, rastlöshet och nedstämdhet
 • Minskat intresse, likgiltighet och oföretagsamhet.

En öppen kultur där både ledare och medarbetare vågar påpeka risker gällande exempelvis arbetsbelastning eller andra arbetsmiljörelaterade problem är viktigt. Chefer har också ett extra ansvar när det gäller att regelbundet undersöka förhållandena på arbetsplatsen och bedöma riskerna för ohälsa och fånga upp relevanta signaler som kan tyda på exempelvis stress. På en större arbetsplats kan man även ta hjälp av arbetsmiljöombud (skyddsombud) tipsar Unionen.

Försök att sträva efter balans mellan arbete, fritid och vila. Upplever man svår och långvarig stress på grund av arbetet ska åtgärder vidtas. Det gäller att se över arbetsuppgifterna och personliga aspekter för att ta fram åtgärder på hur stressen kan motverkas.

Tips för att motverka stress och sjuknärvaro från Veckans Affärer:

 • Organisera så att någon kan ta över dina arbetsuppgifter om det behövs.
 • Ägna dig åt goda vanor så som motion även vid hög arbetsbelastning.
 • Försök att fokusera på en sak i taget.
 • Acceptera att du kan känna dig trött, nedstämd och irriterad men håll det inte för dig själv.
 • Uppmärksamma signaler så som ont i magen och sömnstörningar och se över hur du kan förändra din situation. Var inte rädd för att be om hjälp!

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.