Rätt arbetsmiljö när hjärnan själv får välja

Hur bör framtidens kontor utformas för att passa hur våra huvuden fungerar? Vi frågade hjärnforskaren Katarina Gospic.

Hur bör framtidens kontor utformas för att passa hur våra huvuden fungerar? Vi frågade hjärnforskaren Katarina Gospic.

Katarina Gospic är läkare och disputerade år 2011 vid Karolinska Institutet med sin avhandling som bland annat fokuserar på vad som händer i hjärnan när människor fattar beslut. Sedan dess har hon gett ut de populärvetenskapliga böckerna Välj rätt! En guide till bra beslut, Neuroledarskap, Den sociala hjärnan samt startat konsultföretaget Brainbow Labs.

Nyligen intervjuades hon i podcasten Drivet och en aspekt hon pratade om var just kopplingen mellan utformningen av fysiska miljöer och hur hjärnan fungerar. Här svarar hon på våra frågor om hjärnvänliga arbetsmiljöer.

 1. Berätta övergripande om kopplingen mellan hjärnan och den fysiska miljön på ett kontor?

Vi störs extremt mycket av den dåliga ljudmiljön som råder på många arbetsplatser. Att sitta i ett högljutt kontorslandskap kan sänka prestationen med sextiosex procent. Ju större landskap vi sitter i desto sjukare blir vi och desto sämre mår vi. När vi blir avbrutna tar det upp till 25 minuter att återfå fokus igen.

 1. Hur kan man göra för att förbättra miljön på sin arbetsplats?

Se till att ha tillgång till lugn och ro genom exempelvis tysta rum. Stäng av pop-up-fönster, mobiltelefonsignaler och se till att ha möten i utrymmen som är avsedda för det. Stå inte och prata bakom kollegor som sitter och jobbar. Ha mobilfria möten. Koncentrera dig på en arbetsuppgift i taget – vi är inte kopplade för att multitaska. Multitasking gör att vi presterar sämre och att det tar längre tid att lösa våra arbetsuppgifter.

 1. Hur ska framtidens kontor utformas för att bli mer hjärnvänliga?

Vi bör definitivt se över vår ljudmiljö men även hur vi jobbar. Utför vi rätt arbetsuppgifter vid rätt tidpunkt? I och med urbaniseringen behöver vi också se till att bygga in närheten till naturen – både inom- och utomhus. Tillgång till grönt ökar prestation, hälsa och välmående.

Hälsningar,
Robert Hägg

Fotograf: Magnus Bergström

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Thomas Petersen

  4 februari, 2016 06:52

  Bra, viktiga aspekter att fundera över och tänka på vid nya kontor, digitalisering etc.. Detta är viktiga och värdeskapande initiativ men utan ömsesidig respekt och förståelse för när det passar sig att interagera med andra kan det lätt leda till frustration. Det är inte bara ett individuellt ansvar utan ett kollektivt.

 • Alexandra Moore

  14 april, 2016 14:08

  Mycket positivt att få bekräftelse från en hjärnforskare över hur vi bäst ska bete oss i öppna arbetsmiljöer för att dels må bra och känna engagemang för att arbeta bra.
  Det är A och O i öppna miljöer att ha ”rätt” beteende som inspirerar. Att vara ”tyst” för att inte störa är egentligen ett missförstånd, det vi glömt bort är att den som behöver arbeta fokuserat har eget ansvar för att söka upp en lugnare plats – om den finns.? Öppet landskap är ursprungligen till för dialog och samarbete. Designfaktorer som ljud, ljus, färg, luft m fl grundar den rumsliga komforten och inspirationen. Utbildning ihop med behovsanpassad inredning är idag ”ett måste” om arbetsplatsen ska lyckas!