Mobilitet i fokus när Mölndals sista pusselbit läggs

Mobilitet är en nyckelfaktor i stadsutveckling. Kvarteret MIMO knyter samman Mölndals innerstad och blir en bokstavlig knutpunkt för arbete, handel och möten. Konceptet utvecklade vi med utgångspunkt i dialog med medborgare.

Mobilitet är en nyckelfaktor i stadsutveckling. Kvarteret MIMO knyter samman Mölndals innerstad och blir en bokstavlig knutpunkt för arbete, handel och möten. Konceptet utvecklade vi med utgångspunkt i dialog med medborgare.

Nu lägger vi den sista pusselbiten i Mölndals innerstad. Ett stadsutvecklingsprojekt, som för oss på NCC, bland annat inneburit ett färdigställande av Mölndal Galleria, SCA-huset och nu MIMO, ett kvarter i direkt anslutning till Mölndals resecentrum.

Inför konceptarbetet ställde vi oss frågan om vad som saknas i innerstaden idag och imorgon. Vad ska kvarteret tillföra i framtiden? Hur kan vi komplettera dagens utbud? Vi frågade inte bara oss själva, forskare, kommuntjänstemän och experter utan vi bjöd även in invånare till samtal.

Medborgare med olika bakgrunder, yrkesroller och åldrar kom till ett flertal workshops för att ta dela med sig av vad deras behov och önskemål för stadsdelen var. Det blev bland annat tydligt att rörlighet och trygghet är viktigt. Människors behov av mobilitet måste tillgodoses när städer förtätas och förnyas. Tillika behöver olika stadsdelar knytas samman och synliggöras.

MIMO väver samman Mölndal

Detta har vi tagit fasta på i konceptutvecklingen. För att kunna placera kvarteret på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att genomlysa viktiga stråk där människor rör sig och analysera hur flödet ser ut nu och hur det kan komma att se ut i framtiden. Vi har undersökt hur människor rör sig och vad som skapar hinder. Det är viktigt att ha med sig detta när man tänker på var olika funktioner ska vara och hur vi kan möta upp med entréer, fasader, mötesplatser, parkeringar, cykelparkeringar och så vidare.

Kvarteret består av fyra byggnader som ligger i en fyrkant i anslutning till Mölndals bro, pendelstationen, Brogatan och Nygatan. Kvarteret har ingen baksida och är tillgängligt på flera olika plan, dels i markplan och sedan upp på Mölndals bro. Något som både skapar möjligheter men också utmaningar.

Vi vill skapa ett sammanhang för området mot de trafikerade stråken vid resecentrum. Kvarteret ska skapa en tydlig och inbjudande plats för handel och kontor i nära anslutning till resecentrum. En plats med koppling till ett stråk där många människor passerar varje dag. Kvarteret ska kännas välkomnande och samtidigt skapa en känsla av helhet i Mölndals innerstad och mot angränsande stadsgator. Vi kommer bland annat bygga entréer med angöring mot olika våningsplan, förenkla cykelparkeringen och fortsätta stötta Mölndals stads vision om att samnyttja parkeringsplatser.

Då kvarteret innehåller kontor och handel, skapas det goda möjligheter till samnyttjande av parkeringsplatser eftersom parkeringsbehovet ser annorlunda ut vid olika tider på dygnet. Staden satsar också på att bygga ut gång- och cykelstråken, för att kunna underlätta transport från andra omkringliggande stadsdelar in till Mölndals innerstad och pendlingsstationen. Det är också viktigt att tänka på kopplingen/-arna över både E6:an och spårområdet, så att det kommer utvecklas och bli mer attraktivt för att få mer liv och rörelse.

Vår tanke i hela kvarteret är att skapa en levande stadsdel som underlättar trygg kommunikation oavsett vilket transportmedel Mölndalsborna väljer.

Sarah Pennycook

 

 

/Sarah Pennycook, Fastighetsutvecklare, NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Madeleine

  9 februari, 2019 12:37

  Hej,
  Älskar Mölndal Galleria och biblioteket.
  Tror inte på mer handel i Mölndals innerstad, Gallerian och butikerna utanför räcker mer än väl. Utvärdera hur befintlig handel går innan ni planerar mer. Skulle däremot vilja se mer kultur bio, teater, ett spa med klass. Fler bostäder och kontor.

 • Madeleine

  9 februari, 2019 12:37

  Hej,

  Älskar Mölndal Galleria och biblioteket.
  Tror inte på mer handel i Mölndals innerstad, Gallerian och butikerna utanför räcker mer än väl. Utvärdera hur befintlig handel går innan ni planerar mer. Skulle däremot vilja se mer kultur bio, teater, ett spa med klass. Fler bostäder och kontor.