Lokaler utan bäst-före-datum

Nybyggda kontorshus ska kunna prestera i många decennier framöver. Därför gäller det att tänka hållbart redan från början.

Hållbarhet går hand i hand med lönsamhet. De fastigheter vi utvecklar i dag måste fungera även längre fram i tiden. Därför utgår alla våra fastighetsutvecklingsprojekt från en grundtanke om långsiktig hållbarhet ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Samtidigt som hyresgästernas behov av hälsofrämjande arbetsplatser aldrig glöms bort.

Vi tar vårt ansvar på allvar. Ett av våra övergripande miljömål är att bidra till minskad klimatpåverkan genom att utveckla sunda och resurssnåla fastigheter. Men att prata om hållbarhet är lätt. Det gäller att kunna bevisa att vi faktiskt gör nytta.

Att arbeta med miljöcertifieringar fungerar bra för oss eftersom de dels ger oss en tydlig struktur att arbeta utifrån men också för att resultatet mäts objektivt. Något som gör det lättare för dig, för våra investerare och för andra intresserade att jämföra våra hus mot andra.

Vår ambition är att vara ansvarstagande och att ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Vi vill vara med och förändra synen på branschen så att det skapas en positivare bild av den, men också positivare förväntningar på den. En viktig del av hållbarhetsarbetet handlar om den sociala hållbarheten och om hur våra projekt kan bidra till stadsutvecklingen i helhet.

Någon entydig definition på vad en hållbar stad är finns inte i dag men i arbetet med hållbarhet måste man tänka på både process och produkt. Några goda exempel på det finner vi i Göteborg och Malmö som tagit fram konsekvensbedömningar och modeller för hur arbetet med social hållbarhet kan utföras. Vi vill skapa värde för samhället och dess medarbetare och vi arbetar intensivt med att utveckla denna del av vår verksamhet. Något jag kommer berätta mer om på bloggen framöver.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.