Läge och arbetsmiljö viktiga faktorer när företag väljer kontor

Läget är fortsatt den viktigaste faktorn vid val av nya kontorslokaler, men arbetsmiljö och hållbarhet blir allt viktigare, enligt en ny dansk undersökning.

Läget är fortsatt den viktigaste faktorn vid val av nya kontorslokaler, men arbetsmiljö och hållbarhet blir allt viktigare, enligt en ny dansk undersökning.

Danish Green Building Council släppte i slutet av 2016 resultaten från en intressant kontorsstudie. På kontorsmarknaderna i de olika nordiska länderna finns det många likheter, och även om studien bygger på danskt material finns det mycket matnyttigt för oss på den svenska marknaden att ta del av.

Location, location, sustainability?
Den viktigaste faktorn vid val av kontorsbyggnad är fortfarande läget, både vad gäller strategiska geografiska lägen eller läget i anslutning till olika trafiklösningar och parkeringar.

Bland de tillfrågade verksamheterna finns det dock en stor förståelse för begreppet hållbarhet och en fjärdedel av de tillfrågade har en konkret strategi för hållbarhet. Tittar man dessutom enbart på de större verksamheterna som tillfrågades går siffrorna upp betydligt, över 56 procent av de större företagen har en hållbarhetsstrategi. Genom att välja en miljöcertifierad fastighet tar företagen ett aktivt val att satsa på hållbarhet, vilket ger lägre driftskostnader, något som också är en viktig faktor enligt undersökningen.

Bättre arbetsmiljö lockar
Vad som också är riktigt glädjande att läsa är att hela 91 procent av de tillfrågade företagen ser ett samband mellan arbetsmiljö och produktivitet. Särskilt viktigt menade organisationerna att akustik och inneklimat är.

I studien står det också att läsa att 22 procent av de tillfrågade företagen går i flyttankar och vill ha större lokaler, särskilt de företag som har färre än 50 anställda samt de som har fler än 149 anställda. Vad vi kan se är alltså att det finns ett ganska stort behov av lokaler i Danmark (och övriga Norden) och vi behöver fortsätta erbjuda företag en god arbetsmiljö som i sin tur gör att deras medarbetare kan arbeta effektivt och må bra.

Som ett led i detta har vi på NCC till exempel samarbetat med arbetslivsforskare Susanna Toivanen, som har tittat på olika typer av kontor och vad de för med sig för arbetsmiljö. Ladda gärna ned skriften.

Om du är intresserad av att läsa mer om Danish Green Building Councils studie och dess resultat, kan du läsa den i sin helhet här. Visste du att vi har ett nyhetsbrev om framtidens kontot? Börja prenumererar här.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.