Kyla på lagret försämrar medarbetarnas prestation

Olycksrisken ökar och prestationen försämras när människor arbetar i kalla temperaturer. Därför är lagom temperatur på lagret viktigt för ditt företag.

Kalla temperaturer sänker funktionsförmågan hos oss människor. Dessutom ökar olycksrisken. Tidningen Prevent lyfter i en intressant artikel fram att det i arbetsmiljölagen finns riktlinjer för bedömning av risker när personal arbetar i kyla men att det saknas specifika temperaturgränser för arbete i kallt klimat.

Ett nytt projekt, som syftar till att få fram ett mätverktyg som tydligt visar hur personer som arbetar i kallt klimat påverkas, lyfts fram i artikeln. Bakom initiativet står företaget Performance in Cold och flera andra analys- och teknikföretag. Metoden kvalitetstestas nu inom forskningsprojektet ”Kalla Händer” vid institutionen för Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

För medarbetare som arbetar i lager- och logistiklokaler är rätt temperatur ett måste. I äldre lagerbyggnader är det vanligt med kallras vid portarna, dålig isolering i väggarna och värmesystem som inte klarar av att hålla en jämn och lagom temperatur i hela lokalen. För medarbetarna innebär detta flera hälsorisker och ur företagets perspektiv kan lönsamheten påverkas när effektiviteteten sjunker.

Nackdelar med en för låg temperatur enligt Arbetsmiljöverket:

  1. Låga temperaturer kan göra att man fryser och känner obehag vilket i sin tur gör att observations- och koncentrationsförmågan kan minska.
  1. Låg temperatur kan ge ergonomiska problem. Smärta i nacke, skuldror och axlar är några exempel.
  1. Det finns en ideal temperatur för varje människa som beror på klädsel och aktivitet. Värme som förloras till omgivningen ersätts normalt av kroppens egen värme­produktion. Om det är svalt eller om man avkyls ojämnt, upplever man en obalans och ett tilltagande obehag.
  1. Risken för belastnings­skador ökar om delar av leder och muskler kyls ned. Ned­kylning ger också nedsatt muskel­funktion och sämre kraft och precision. Det är speciellt svårt att arbeta med kalla fingrar vilket blir tydligt vid monterings­arbeten men också vid kontors­arbete.
  1. Individer påverkas olika och de med tidigare problematik med skador och sjukdomar påverkas mer av nedkylning.

I nybyggda lokaler är inomhustemperaturen anpassad efter arbetet som ska utföras. Hälsosamma inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och påverkar effektivitet och produktivitet hos din personal positivt. Därför utvecklar vi alltid nya lagerlokaler med medarbetarnas välmående i fokus.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.