Kontorets roll som hemmahamn

I dagens rörliga arbetsliv blir kontorets roll som hemmahamn allt viktigare. Att ha arbetsmiljöer som till fullo stöttar medarbetare oavsett vilken arbetsuppgift de har är därför en framgångsfaktor inget företag har råd att vara utan.

I dagens rörliga arbetsliv blir kontorets roll som hemmahamn allt viktigare. Att ha arbetsmiljöer som till fullo stöttar medarbetare oavsett vilken arbetsuppgift de har är därför en framgångsfaktor inget företag har råd att vara utan.

Digitaliseringen påverkar hur vi arbetar och den skapar möjligheter som tidigare varit otänkbara. Samtidigt påverkar detta hur människor beter sig. Ökad mobilitet är en naturlig följd. Att läsa e-post eller jobba via mobila enheter är vardag för de flesta.

Enkelt uttryck är arbete inte längre en plats utan något vi kan göra i stort sett var som helst. I ljuset av detta är det lätt att tro att kontoret inte längre behövs, men i själva verket har kontoret nog aldrig haft en viktigare roll. Som hemmahamn och mötesplats blir kontoret en avgörande framgångsfaktor inget företag vill vara utan.

Medan äldre byggnader ofta är ineffektiva ur yt- och energiperspektiv går det vid nyproduktion att göra rätt från början. Huvudpoängen är att kontoret ska bestå av arbetsmiljöer som till fullo stöttar medarbetare oavsett vilken typ av arbete de utför. Samtidigt ska miljöerna främja människors hälsa och välmående.

Ett tydligt exempel är Sydsvenska Dagbladet som valde Triangeln i Malmö som har öppna och funktionella lokaler där kunskapsutbyte, inspiration och nya idéer uppstår över avdelningsgränserna. Denna produktiva och kreativa miljö underlättas av hur kontorsytorna rent fysiskt är planerade.

Från psykosocial organisations- och arbetsmiljöforskning vet vi att sociala kontakter är helt avgörande för hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Mötesplatser behövs helt enkelt för att stimulera kreativiteten.

Enligt Lars Dahmén, tidigare VD för Sydsvenskan och nu affärsområdeschef för Bonnier Magazines, var det i utformningen av lokalen viktigt att skapa mötesplatser där medarbetare kan träffas även om de kanske inte alltid behöver det rent yrkesmässigt – just eftersom det är en förutsättning för en inspirerande företagskultur. Genomtänkta kontorslokaler blir alltså en självklar del av ett företags affärsstrategiska tillgångar och en konkurrensfaktor att ta på allvar.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.