Kärleksfull företagskultur ger bättre resultat

Romanser på arbetsplatsen avråder ledarskapsexperter oftast från men enligt tidningen Chef visar ny forskning att en annan typ av kärlek kan göra att vi presterar bättre.

Romanser på arbetsplatsen avråder ledarskapsexperter oftast från men enligt tidningen Chef visar ny forskning att en annan typ av kärlek kan göra att vi presterar bättre.

Tidningen Chef skriver i en artikel om en ny studie från amerikanska Wharton School of Business. Studien pekar på att företag som utvecklat en kultur präglad av kärlek och omtanke vinner på det i form av glada medarbetare som trivs på jobbet och är mer nöjda med sammanhållningen i sitt team. På engelska kallas det ”companionate love” vilket alltså är betydligt mindre intensivt jämfört med romantisk kärlek. Companionate love baseras på värme och nära kontakt kollegor emellan, snarare än passion. Medmänsklighet och vänskap helt enkelt.

Så hur ser denna företagskultur ut i praktiken? Enligt forskarna bakom studien kan man föreställa sig två kollegor som jobbar sida vid sida och som varje dag ger uttryck för tillgivenheten till varandra. Går något fel visar de varandra medkänsla. Går det bra för en gläds den andre.

Föreställ dig nu en arbetsplats som uppmuntrar denna typ av beteenden, där chefer aktivt söker nya sätt att skapa och förstärka relationerna mellan medarbetarna och mellan sig själva och medarbetarna.

Det gäller dock att inse att en positiv företagskultur inte enbart är en fråga för HR-avdelningen eller enskilda mellanchefer. Alla, från vd och ut i organisationen måste sitta i samma båt. För att lyckas finns tre saker att tänka på.

1. Bredda definitionen av företagskulturen.
Istället för att bara fokusera på värden så som teamwork, resultatorientering och innovation kan du tänka på hur du kan odla och berika den känslomässiga kulturen också. Här menas värden så som glädje och stolthet.

2. Vad sprider chefen för känslor omkring sig?
Uppmärksamma känslorna som chefen uttrycker till sina anställda varje dag. Är det du som är chefen, tänk på att ditt eget beteende sätter tonen för hur gruppen beter sig.

3. Står förståelse med i policydokumentet?
Fundera över hur företagets policys kan uppmuntra omtanke. Allra viktigast är dock de små sakerna kollegor emellan, ett varmt leende, en snäll lapp, att ta sig tid att verkligen lyssna. Om du som chef inte är tillgänglig är det omöjligt att bygga en nära relation. Våga vara personlig.

Allt detta, varje dag, dag efter dag, år efter år skapar och upprätthåller en kärleksfull företagskultur. Hela studien finns att läsa här.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.