Kan du påverka belysningen på jobbet?

Rätt ljus på jobbet är en avgörande framgångsfaktor. Trots det är brister i arbetsplatsbelysningen vanligt. Detta visar Belysningsbranschens nya rapport.

År 2015 har utsetts till ”Ljusets år” av FN och UNESCO. Mycket på grund av belysningens påverkan på energianvändningen. Belysningen spelar på en individuell nivå också en stor roll för oss människor och vår prestationsförmåga.

Dålig belysning ger negativa hälsoeffekter

Enligt Belysningsbranschens nya rapport anser nio av tio yrkesarbetande, att belysningen på deras arbetsplats är viktig för välmåendet. Trots det kan få medarbetare påverka belysningen på jobbet. Något som påverkar såväl trivsel och hälsa som produktionsförmåga negativt. Endast 15 procent av de svarande kan styra belysningen på sin arbetsplats. För kontorsanställda är siffran 20 procent. Utav dem som deltagit i undersökningen påpekar de flesta att de arbetar i bristfällig belysning. Otrivsam, bländande, felriktad eller flimrande ljus upplevs av flera på sina arbetsplatser. Att det är för mörkt är inte heller ovanligt.

Bättre betyg när elever studerar i rätt ljus

I rapporten lyfts också spännande forskningsresultat fram. Bland annat berättar ljusforskaren Tommy Govén om ett ljusexperiment i skolmiljö. En utav klasserna fick studera i över ett år i ett klassrum med bättre omfältsljus än jämförelseklasserna. Eleverna som pluggat i bra ljus fick sedan högre betyg än jämförelseklasserna. Enligt Tommy Govén utgörs omfältet utomhus av himmelssfären. Denna får oss att producera vakenhetshormoner som gör oss pigga.

– Ju mer omfältsljus, desto högre hormonnivå. Inomhus motsvaras omfältet i huvudsak av rummets väggar och tak. Framför allt under den mörka tiden på året måste man fokusera mer på omfältet inomhus, citeras Tommy Govén i rapporten.

God belysning gör oss piggare, påverkar nattsömnen positivt och gör det lättare att utföra arbetsuppgifter koncentrerat även i kontorsmiljöer. Därför tar vi belysningsfrågan på största allvar när vi utvecklar framtidens kontor.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.