Inkluderande blandstad i Järva krog

Hur kan enskilda fastigheter samverka med och skapa fördelar för hela området? I Stockholm är vi i full gång med att utveckla etapp 1 av Järva krog.

Hur kan enskilda fastigheter samverka med och skapa fördelar för hela området? I Stockholm är vi i full gång med att utveckla etapp 1 av Järva krog.

En arkitektur och planering där många perspektiv tas i beaktande gör att våra städer blir mer inkluderande och trygga. Det är framtidens stadsutveckling.

Blandstaden trygg och attraktiv

Det som upplevs som attraktivt och tryggt i en stad är ofta en täthet. Glesa områden med stora parkeringar, något punkthus och ett litet mörkt skogsparti känns både tråkiga och otrygga, vilket gör att människor inte vill vistas där. Då finns det heller inget underlag för service, och platsen blir ännu mindre levande. En täthet och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service ger däremot goda förutsättningar för en stadsmiljö som är levande under många av dygnets timmar. Det är det vi kallar för blandstad.

Hållbar stadsutveckling är att göra något bra för platsen; människor ska kunna bo, jobba och trivas i ett område. Tittar vi på området Järva krog tycker jag att vi bygger en bra stadsdel som tillför Stockholms stad fina kvaliteter.

Hållbarhet och inkludering

Stockholm växer hela tiden. Järva krog är en gammal vikingabosättning som sedan blev galoppbana och kontorshus. Nu får området en mer innerstadsmässig bebyggelse och en blandning av utbud som gör den mer trivsam och spännande; en naturlig förlängning från Frösunda och Arenastaden.

Nya Järva krog ska vara en blandstad med ett kundunderlag för verksamheter att frodas. Från en byggnad om 30 000 kvadratmeter bygger vi totalt 90 000 kvadratmeter och utvecklar stadsdelen så att den gynnar alla. I bottenvåningarna kommer vi ha service så att de i området kan äta, fika, handla och mötas.

Vi vill också fylla gaturummet på ett bra sätt. Det ska finnas mötesplatser och knytpunkter på fik, torgytor, utomhusgym och så vidare. Vidare ska konst och utsmyckning i gaturummet göra att området känns inbjudande och till för alla.

För själva fastigheterna arbetar vi med ekologisk hållbarhet: vi har exempelvis låg energiförbrukning, bergvärme och solceller i fasaden. Det strategiska läget, cykelparkeringarna, förvaringsmöjligheterna och omklädningsrummen gör att fastigheterna även stöttar ett hållbart beteende hos de som vistas i området. I etapp 1 där NCC kommer ha sitt nya kontor bygger vi riktigt häftiga trappor som vi hoppas ska inspirera till att skippa hissen.

I byggprocessen har vi uppnått flera milstolpar och arbetet med etapp 1 är i full gång. Vi ser att vi håller tidplanen – faktiskt går det snabbare och bättre än vad vi trodde.

Samarbete för områdets bästa

I dag ser vi att vi behöver samverka för att få till de bästa lösningarna, därför upprättade vi ett samarbete med övriga fastighetsägare och byggherrar i området Nya Ulriksdal. Vi diskuterar hur vi tillsammans skapar den bästa stadsdelen, vilka områdets huvudstråk är och hur vi levandegör dem med bra service för människorna. Då får vi en övergripande bild av vilken service som planeras, så att inte alla till exempel planerar att ta in pizzerior. Tillsammans vill vi skapa den bästa servicemixen kring de viktigaste stråken – det är att se till hela områdets bästa.

Andreas Wik

Andreas Wik, regionchef Stockholm

 

[box type=”bio”] I Stadspodden diskuterades historien och framtiden för Järva Krog. Lyssna på Stadspodden här!
Läs mer om kvartersstaden Järva Krog

[/box]

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.