Förståelse för kunden ger högfunktionella byggnader

Olika branscher har olika utmaningar och för att förstå våra kunder måste vi förstå vilka utmaningar de står inför nu och i framtiden. Detta diskuterades nyligen på en paneldiskussion på IFMA Sveriges Nordic Workplace-konferens.

Olika branscher har olika utmaningar och för att förstå våra kunder måste vi förstå vilka utmaningar de står inför nu och i framtiden. Detta diskuterades nyligen på en paneldiskussion på IFMA Sveriges Nordic Workplace-konferens.

Inom Facility management vill man maximera utnyttjandet av de lokaler man har, men på brukarsidan inom exempelvis vården kan detta vara svårt, då det ofta finns en rädsla för att bestämma sig för en lösning tidigt i byggprocessen av nya lokaler. De sjukhus som planeras i dag är de vi behöver just nu, men de kommer stå klara först om fem, tio år när behovet kanske ser annorlunda ut. På NCC vill vi stödja en större flexibilitet i byggprocessen och ge ett bättre beslutsstöd till kunderna i tidiga skeden. Detta för att säkerställa att de fastigheter vi bygger i dag speglar framtidens behov. Vi arbetar därför enligt en strukturerad process i konceptet Future Office.

Digitalisering ger följder för säkerhet och aktivitetsbaserat arbete
Digitaliseringen innebär nya utmaningar men också nya förutsättningar. För vården kan det innebära att många sjukhusbesök minskar och fler ärenden kan skötas hemifrån. På så vis kan också läkare arbeta mer aktivitetsbaserat och sjukhusens identitet som arbetsplats förändras.

För ett nytt förändrat arbetssätt som digitaliseringen innebär behövs en anpassning av lokalerna för att stödja detta.

Det finns också aspekter kring säkerhet som aktualiseras i och med digitalisering och aktivitetsbaserat arbetssätt. Kan ett företags alla avdelningar sitta i olika aktivitetsbaserade arbetsplatslösningar, eller behöver kanske olika funktioner och individer sitta mer avskilt? Hur djupt in i ett företag ska andra företag få komma? Det aktualiserar också en mer fysisk säkerhetsaspekt när det kommer till en mer öppen arbetsplatslösning: hur ser säkerheten ut i och utanför lokaler där medarbetare jobbar under olika timmar på dygnet? Med tanke på den trend vi ser som går mot mer ”24/7”-arbete och ”work, stay, play” kommer framtidens arbetsplatser behöva ha en annan sorts säkerhet än den vi ser i dag.

Lokalerna måste stödja både nytt och gammalt
I dag är många företag splittrade, någonstans mellan de gamla och de nya arbetssätten. Det finns verksamheter som har gått så långt i sina nya kontorslösningar att du kan köra go-cart inne på kontoret, ha skateramper utanför byggnaden och en sportbar i lunchmatsalen – allt för att verksamheten ska ha rätt profil och attrahera rätt medarbetare.

I motsats till detta finns det verksamheter som fortfarande sitter i cellkontorslösningar från 80-talet, där medarbetarna är isolerade från varandra. I dag är spännvidden enorm och det är viktigt att lokaler kan stödja båda nytt och gammalt arbetssätt. För att möta de nya behoven behöver byggbranschen samarbeta mer med Facility management-branschen och på företagsnivå behöver HR- och IT-avdelningen ha ett nära samarbete med verksamhetsledningen.

Under nittiotalet började vi ta ner väggarna mellan kontorsrummen och på senare tid har vi också tagit bord de individuella skrivborden – vad är nästa steg? Med nya arbetssätt och tekniska möjligheter följer ett ändrat beteende och nya behov uppstår hos oss individer. Dessa behöver beaktas vid utformning av framtidens arbetsplatser och fastigheter. På NCC vill vi ha ett nära samarbete med våra kunder för att skapa flexibla arbetsplatser som passar individer och organisationer både i dag och i framtiden.

/ Cecilia Glittsjö, kundansvarig uthyrning, NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • NCC blogg “Beyond Construction” – IFMA

    1 mars, 2017 10:46

    […] Extra spännande tycker vi är att de gjort ett inlägg om den senaste Nordic Workplace konferensen. Läs detta inlägg här […]

  • NCC blogg “Beyond Construction” – IFMA

    1 mars, 2017 10:46

    […] Extra spännande tycker vi är att de gjort ett inlägg om den senaste Nordic Workplace konferensen. Läs detta inlägg här […]