Tips och råd för en friskare arbetsplats

En frisk arbetsplats är en arbetsplats med låg sjukfrånvaro och detta tjänar både företaget och personalen på. Vi går igenom några av de stora fördelarna och ger tips och råd för att få en friskare arbetsplats.

En frisk arbetsplats är en arbetsplats med låg sjukfrånvaro och detta tjänar både företaget och personalen på. Vi går igenom några av de stora fördelarna och ger tips och råd för att få en friskare arbetsplats.

Det finns flera aspekter på vad som utmärker en frisk arbetsplats; genomtänkt planering av arbetsplatsen, bra ledarskap, kommunikation och delaktighet i arbetet är några viktiga exempel. Allt kan kokas ned till att ha god fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Den fysiska arbetsmiljön

  • Ljud, ljus och luft: Alla är ljudkänsliga i någon mån, men vissa mer än andra. Utgå gärna från de medarbetare som är mest ljudkänsliga och fråga dem vad som skulle hjälpa dem att koncentrera sig lättare. En låg ljudnivå minskar stress på arbetsplatsen. Tillgång till dagsljus, bra belysning och luft är också viktiga aspekter. Vid skrivborden kan det vara bra med två olika sorters belysning, en för allmänbelysning och en som är anpassad för skärmarbete. Se till att ha ett bra ventilationssystem som är tystgående och ger en fräsch inomhusluft.
  • Möjlighet till avskildhet: Att kunna dra sig undan är viktigt, inte minst i kontorslandskap eller andra typer av kontor med många delade ytor. Erbjud avskilda rum som medarbetarna kan använda när de ska ringa samtal eller arbeta koncentrerat med någon viktig uppgift. Att kunna skärma av kring ett skrivbord eller en avdelning är också bra alternativ.
  • En genomtänkt och estetiskt tilltalande miljö: Hur kontoret är ordnat är en signal till dina medarbetare. Sitter de och arbetar i ett dåligt planerat och oinspirerande kontor mår och presterar de sämre och deras lojalitet gentemot företaget kommer att minska. Däremot får ett snyggt och praktiskt utformat kontor medarbetarna att vilja göra ett bra jobb.
  • Ergonomilösningar: Med ergonomiska lösningar, som höj- och sänkbara skrivbord och ställbara kontorsstolar, tar du hand om din personal och ger dem bra förutsättningar för att prestera på toppnivå.

Den psykiska arbetsmiljön

  • Positivt socialt klimat: Ha en öppen dialog på kontoret och främja goda relationer mellan kollegorna. Trivsel ligger till grund för både hälsa och kreativitet.
  • Tillgängliga och rättvisa ledare: Var ett stöd för din personal och se till att alla har lagom stor arbetsbelastning. Det är lika viktigt att inte vara understimulerad som att ha för mycket att göra. Ha inte för vana att ta någons parti, utan fokusera på den aktuella frågan och inte på person. På så sätt känner personalen trovärdighet för dig och företaget
  • Tydligt uppsatta mål och förväntningar: Påminn kontinuerligt om de stora, övergripande målen som företaget har, men ha också mindre mål som går snabbare att uppfylla. Ge de berörda erkännande och beröm när ni uppfyllt något av målen.
  • Delaktighet, inflytande och kommunikation: Kommunicera med personalen om vad som är på gång i företaget. Detta ger medarbetarna en överblick och en känsla av kontroll. Dessutom sitter medarbetarna på många viktiga kunskaper och ett perspektiv som är viktigt att ta tillvara.
  • Möjlighet att växa och utvecklas i arbetet: Det finns inget mer oinspirerande än att känna att man inte utvecklas på sitt arbete. En bra chef lyfter fram bra färdigheter i sin personal och låter dem utvecklas inom sitt område.

Gå gärna igenom dessa punkter och se om du uppfyller dem alla. Tänk också på att planering, kontinuitet och fortlöpande förbättringar i arbetsmiljön är nyckeln till en frisk arbetsplats.

Hälsningar Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.