Dome of Visions utmanar synen på framtidens byggande

Dome of Visions - en kupolformad byggnad lika hög som ett trevåningshus. En urban miljö med fokus på nytänkande som erbjuder en tidsbegränsad, social mötesplats som kan nyttjas på många olika sätt. Välkommen till KTH!

Den gigantiska kupolen ligger vid Kungliga Tekniska Högskolan och utmanar våra idéer om hur byggnader kan utformas och fungera i framtiden. NCC har i ett samarbete med KTH byggt en version av Dome of Visions. Byggnaden består av många mindre delar av plast och trä och går enkelt att ta isär och bygga ihop på nytt. Detta flexibla materialval gör det möjligt att förädla outnyttjade markområden, eller platser i staden som snart ska bebyggas, till en häftig mötesplats.

Den danska arkitekten Kristoffer Tejlgaard har hämtat inspiration från Buckminster Fullers futuristiska idéer från 1940-talet när han planerade den första Dome of Visions i Köpenhamn och nu denna i Stockholm. Fasaden fungerar som ett skyddande skal för träd och stadsodlingar vilket gör Dome of Visons självförsörjande och skapar ett klimat som följer årstiderna. Det som skördas under året kommer att tillagas av kockarna i Dome of Visions kaffebar Lanthandelns Espresso.

Platsen kommer vara öppen för allmänheten fram till september 2016 och kommer under fyra perioder arrangera programpunkter på olika teman:

  • Influenced by Space (september – november 2015)
  • Energised by Nature (december – februari 2016)
  • Empowered by the City (mars – maj 2016)
  • Challenged by Water (juni – september 2016)

I grunden syftar projektet Dome of Visions till att analysera fördelarna med att bygga en sfär där man kan bo och arbeta utan att varken utsättas för vind, regn eller snö och där materialåtgången för byggnader kan minimeras.

Jag tror att det kan bli riktigt givande möten mellan näringsliv och vetenskap! Dome of Visions är öppet alla dagar 10.00 – 18.00. För dig som vill läsa mer om detta spännande projekt finns mer information här, eller så kan du gå in på Dome of Visions egen hemsida.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.