Bra inomhusklimat lönar sig

Det finns många faktorer som påverkar inomhusklimatet i en byggnad. Enligt arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent vid Stockholms Universitet och inhouse-forskare hos oss på NCC, tillhör luftkvalitet, temperatur, temperaturväxlingar och drag de mest påtagliga i en kontorsmiljö.

Men det handlar också om ljud och vibrationer liksom ljusförhållanden som exempelvis tillgång till dagsljus. För höga och låga temperaturer påverkar hälsa och arbetskapacitet negativt. Ett sunt inomhusklimat däremot stimulerar produktivitet och resulterar i att människor trivs på jobbet.
Bristande inomhusklimat påverkar negativt

Muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation kan bli resultatet av drag i inomhusluften. Hos människor balanseras normalt värme som förloras till omgivningen av kroppens egen värmeproduktion. Vid låg fysisk aktivitet i kyla kan det vara svårt att behålla en normal kroppstemperatur, särskilt i de yttre delarna av kroppen. Direkta hälsoeffekter till följd av låga temperaturer är enligt Socialstyrelsen hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar.

Lars Dahmén, vd för Sydsvenskan.

Sydsvenskan presterar i ny arbetsmiljö
Sydsvenska Dagbladet prioriterar god arbetsmiljö. De flyttar i år till den miljöcertifierade fastigheten Triangeln i Malmö som vi utvecklat. För Sydsvenskans vd Lars Dahmén innebär en attraktiv arbetsplats en öppen och funktionell miljö där medarbetarna kan mötas över avdelningars gränser. Lars ser etableringen i funktionella lokaler anpassade för dagens medieproduktion som en chans att lyfta företaget till nästa nivå samtidigt som medarbetarna erbjuds en kreativ och dynamisk arbetsmiljö.

Välmående medarbetare presterar bättre
Enligt Arbetsmiljöverket kan hög värme bidra till trötthet, illamående, huvudvärk och nedsatt koncentration vilket påverkar arbetsförmågan negativt. Det beror på att kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbetstakten för att minska kroppens egen värmeproduktion. När uppmärksamhet, inlärningsförmåga och omdöme försämras ökar antalet felhandlingar och därmed olycksfallsrisken. Människors humör påverkas alltså av värmebelastning på samma sätt som av annan stress. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv lönar det sig därför att erbjuda medarbetare ett gott inomhusklimat eftersom produktivitet och kvalitet kan upprätthållas.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.