Biologisk mångfald och mysiga lunchraster – gröna tak bjuder på många möjligheter

Det nya svarta i fastighetsbranschen är – grönt! Hållbara hus, miljövänliga material och grönskande parker är det senaste på tapeten. Är utomhus det nya inne?

Sommaren är här och den njuter jag helst av utomhus. Utanför NCC:s huvudkontor i Solna ligger naturen runt knuten men i storstäder är det ofta längre till gröna ytor. Något som påverkar den biologiska mångfalden negativt.

I samband med att städerna växer och det blir mer och mer trångt är yttertak en ofta underutnyttjad resurs när det gäller grönska. Utöver att bidra till en större biologisk mångfald så kan takparkerna också göra byggnaden bättre.

I storstäder där många människor och mycket ljud ska trängas på en liten yta blir gröna oaser väldigt värdefulla för bullernivåerna. Istället för att ljudet bara studsar mot kalla, hårda ytor kan en takpark ”suga upp” ljudet och bidra till en lite tystare utomhusmiljö. Barclays Center, en idrotts- och evenemangsarena i Brooklyn, New York, ska anlägga en takpark på sitt tak för att dämpa buller från live-evenemang. Men även i Europa har takparkerna fått fäste. Vi berättade tidigare om varuhuset Selfridges i London och såklart Emporia i Malmö.

Takparker kan också användas för att fördröja dagvatten och minska belastningen på dagvattensystemet. Och växtligheten hjälper till med att rena luften från avgaser och bidrar med rent syre. Naturligtvis är det också härligt att promenera runt och njuta av natur högt ovan mark och parkerna uppe i luften blir fler.

Nu är det Diligentias byggnad på Sveavägen 44, som i samband med renovering, kommer att få en takpark. Den cirka 3 000 kvm stora parken (dubbelt så stor som Hötorget) kommer också inkludera biodling och fågelholkar.

Kanske kommer vi få se fler som tänker på taket som en trädgård, ett växthus eller kanske något helt nytt? En häftig idé för taket på ett av våra projekt sitter vi redan och skissar på och jag hoppas kunna berätta allt på bloggen inom kort! Från och med juni går vi dessutom in som guldmedlem i Scandinavian Green Roof Institute.

Vi vill stödja institutets verksamhet med att utveckla kunskapen om gröna tak och andra ekosystemtjänstfrämjande åtgärder i stadsmiljö. Ekosystemtjänster är de tjänster och nyttor som naturens olika ekosystem och organismer tillhandahåller oss människor.

Glad midsommar allihop!

Ulsmag_school_NCC3154

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.