Använd kontoret i ditt varumärkesarbete

Det räcker inte med färgglada soffor. En fullständig förståelse för företagets kultur och mål lägger grunden för ett lyckat designarbete som i förlängningen stärker varumärket.

Kontorets läge och inredning påverkar företagets image. Smarta organisationer använder dessa insikter som ett marknadsföringsverktyg till kunder, samarbetspartners och nuvarande och framtida medarbetare.

Ditt företags varumärke påverkas av lokalerna du sitter i. Allt fler ser nu möjligheterna i att använda kontorets utformning, inredning, läge och funktion i företagets varumärkesarbete. I ett nybyggt kontor kan det mesta påverkas, men även äldre kontor kan förvandlas och bli varumärkesstärkande istället för att, i värsta fall, göra precis tvärt om. Vilken kultur som ryms innanför väggarna syns redan utifrån och så snart besökaren satt foten i receptionen får denne en känsla av vad ditt företag står för.

Många faktorer inverkar på hur ett varumärke uppfattas och flera av dem är svåra att påverka. Kontoret däremot går att planera, inreda och färgsätta så att det framhäver företagets kultur, värderingar och syfte. Google var tidigt bäst i klassen och satte snabbt kontoret på agendan för global varumärkesutveckling. I Sverige är bland andra Vasakronan, WSP och Sweco duktiga på det samma.

Nyckeln till framgång är enligt den svenska möbeltillverkaren Kinnarps att lyfta blicken bortom enskilda inrednings- och designdetaljer till ett helhetsperspektiv. Vad är företagets mål och inriktning? Vilken kultur finns på arbetsplatsen?

Tips för att skapa ett varumärkesstärkande kontor:

1. Kontorets utsida ger ett första intryck

Byggnaden är det första besökaren möter. En spännande arkitektur är ett sätt att kommunicera innovationskraft och stora glasytor och insyn signalerar en känsla av transparens. Kanske är en inbjudande och lättillgänglig entré allra viktigast eller skyltar som syns på långt håll.

2. Receptionens viktiga roll i hur du uppfattas

Medarbetarna i receptionen har en viktig roll i att skapa rätt känsla för besökarna och det gäller även den fysiska utformningen. Finns det sittplatser, kaffeautomat och trådlöst internet? Receptionen bör gå i linje med bilden du vill förmedla av företaget.

3. Inredning och färgsättning

Inredningsdesign är ett användbart verktyg när du vill fylla ett kontor med känslan av ditt varumärke. Vill du uppfattas som varm och inbjudande är inte marmorgolv rätt val och önskar du luckra upp hierarkier kan öppna kontorslandskap vara det du behöver. Tänk bara på att låta en noggrann analys ligga till grund för besluten du fattar, inte de planlösningar eller möbler som känns trendiga just nu.

Här kan du läsa mer om framtidens kontor.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.