Utblick

6 december, 2017

Låt fler flickor få gå i skolan i Guatemala

Mitt namn är Carolina Poggio och sedan tio år tillbaka arbetar jag för barnrättsorganisationen Plan ...
5 december, 2017

”Alla barns rättigheter ska tillgodoses”

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunska...