Infrastrukturpropositionen ett steg i rätt riktning, men räcker det?

Förra veckan fick jag chansen att diskutera den nya infrastrukturpropositionen tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson på ett lunchseminarium anordnat av Sveriges Byggindustrier. Infrastrukturpropositionen, som regeringen nyligen presenterade, sätter ramarna för vilka infrastruktursatsningar som Sverige kommer att göra under perioden 2018-2029.

Förra veckan fick jag chansen att diskutera den nya infrastrukturpropositionen tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson på ett lunchseminarium anordnat av Sveriges Byggindustrier. Infrastrukturpropositionen, som regeringen nyligen presenterade, sätter ramarna för vilka infrastruktursatsningar som Sverige kommer att göra under perioden 2018-2029.

De ekonomiska ramarna har höjts med drygt 100 miljarder, det är ett steg i rätt riktning, även om behoven är väldigt stora både av upprustning och av nyinvesteringar.

Men det är viktigt att diskussionen inte fastnar i att enbart handla om att det behövs mer pengar – lika viktigt är det att vi diskuterar hur vi ska bygga så effektivt som möjligt. Hur får vi mer infrastruktur för pengarna?

Därför gläder det mig att regeringen lyfter fram ökad produktivitet och innovation som ett svar på hur statens medel ska användas effektivt. Det här är en fråga som vi på NCC drivit en längre tid och där vi som entreprenör har mycket att bidra med. För att få full utväxling på den innovationskraft som finns i branschen måste vi vara med tidigt i byggprocessen, det är då det finns möjlighet att påverka i en riktning som i slutändan sparar pengar. Det är med andra ord avgörande hur upphandlingsprocessen fungerar. Jag hoppas att regeringen ökar trycket på den här frågan! Smarta upphandlingar är helt avgörande för att vi ska få ut största möjliga nytta av de pengar som nu investeras i infrastruktur.

På lunchseminariet höll vi till på den nya pendeltågsstationen Stockholm City, ett utmärkt exempel på en bra upphandling. Trafikverket släppte in NCC i ett tidigt skede vilket gav oss stora möjligheter att hitta de bästa lösningarna i ett ytterst komplext projekt.

Diskussion kring infrastruktursatsningar kommer utan tvekan att fortsätta; Sverigeförhandlingen pågår och Trafikverket ska ta fram förslag på ny nationell plan. Jag ser fram emot fler konstruktiva diskussioner med våra svenska politiker och beslutsfattare kring upphandlingssystemet, produktivitet, innovationskraft och uppföljning, som tar oss ytterligare ett steg till i rätt riktning.

Gästbloggare
/Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Infrastructure

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.