Hur får vi mer infrastruktur för pengarna?

5 frågor till Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, om hur ett effektivt upphandlingssystem gör att Sverige får mer infrastruktur för pengarna.

5 frågor till Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, om hur ett effektivt upphandlingssystem gör att Sverige får mer infrastruktur för pengarna.

Hej Svante Hagman, du har skrivit en debattartikel i SvD Näringsliv, vad handlar den om?
Den handlar om hur en mer offensiv tillämpning av upphandlingsprocessen kan stärka innovationstakt och produktivitet i en riktning som leder till vi kan leverera mer hållbar infrastruktur för pengarna. Genom att investera smart får människor bättre fungerande infrastruktur som gör det smidigare och enklare att resa och mötas.

Varför är det här en viktig fråga just nu?
Idag handlar infrastrukturdiskussionen i stor utsträckning om vad som ska byggas. Vi borde i större omfattning diskutera hur vi investerar och upphandlar infrastruktur. I Sverige planeras under kommande år infrastrukturinvesteringar på över 1000 miljarder. Det är hissnande summor och självklart är det viktigt hur dessa pengar investeras. Hur vi bygger, med vilka metoder och med vilka processer spelar avgörande roll för hur mycket samhället får ut för de pengar som investeras.

Vad är det som behöver förändras?
Vi måste som entreprenör komma in mycket tidigare i byggprocessen. En infrastrukturbyggprocess är som en tratt där frihetsgraderna minskar ju närmare man kommer den punkt när spaden sätts i marken. Ska vi få full utväxling på det kunnande som finns i branschen behöver vi komma in när frihetsgraden fortfarande är hög och det finns handlingsutrymme att ta fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Har du något bra exempel när samhället faktiskt fått mer infrastruktur för pengarna?
När vi byggde om Rotebrobroarna föreslog vi en lösning som minskade störningarna på den hårt trafikerade E4:an. Det kunde vi göra tack vare att vi hade tillräckliga frihetsgrader att erbjuda en innovativ och för samhället bättre alternativ än den ursprungliga lösningen.

Svante Hagman

Svante Hagman

I höst kommer infrastrukturpropositionen, vad hoppas du på inför den?
Ett ökat fokus på hur upphandlingar sker och ett politiskt mod att driva igenom konstruktiva förändringar som underlättar för ett effektivt infrastrukturbyggande med största möjliga utväxling för medborgarnas skattepengar – mer hållbar infrastruktur för pengarna, helt enkelt.

Läs debattartikeln i SvD.

Intervjun gjord av
Emma Johansson, redaktör Beyondconstruction.se

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.