Ut i verkligheten

Eleonore

Eleonore

Nu är det väldigt längesen jag gjorde ett inlägg. Tur att vi har två duktiga bloggare till!

Efter 4 månader på kalkylavdelningen i Malmö är det dags för mig att återgå till produktionen. Nu har det tett sig så lyckligt att jag i samma veva har lyckats att räkna hem ett jobb!. Det är ett projekt åt Lunds Kommun innehållande VA-arbeten, belysning och anläggning av byggata samt gång- och cykelbana.

Det är en stor fördel att först ha kalkylerat och lämnat anbud på ett projekt för att sedan komma ut och driva det. För det första har man en väldigt stor inblick i projektet redan från början och för det andra får man vara med och se hur ens kalkyl ter sig till verkligheten. Väldigt kul att få vara med i alla de olika stegen för ett projekt, anbudsfasen, produktionen samt avlämnandet till kund.

Inför projektstart är det mycket som skall fram. En viktig sak är att göra om anbudskalkylen till en produktionskalkyl. Produktionskalkylen (PK) görs oftast av platschefen och denna skall spegla hur jobbet skall drivas. Platschefen kanske ändrar storleken på grävmaskinerna eller kanske kapaciteterna på hur mycket meter ledning som läggs per timme. Även om jag själv har gjort anbudskalkylen blev inte produktionskalkylen helt identisk. Det blir alltid lite förändringar.

En annan viktig sak som skall fram är produktionstidplanen för projektet. Med hjälp av tidplanen ser man projektet olika delmoment samt hur lång tid de får ta för att man skall klara sluttiden. Tidplanen är ett levande dokument som skall revideras löpande.

Det gäller även att tänka till innan man etablerar. Hur skall man sätta manskapsbodar och containrar för att få plats med så mycket som möjligt Var ska vi ha rör- och grusupplag. Hur ska lastbilarna med material komma till m.m. Det gäller att tänka till innan för att jobbet ska flyta på så smidigt som möjligt.

Att sätta upp ritningarna på väggen tycker jag är väldigt bra. De är lättillgängliga och man får en bra överblick över vad som skall göras. Även bra att göra små noteringar på ritningar för att förtydliga vissa moment. Till höger syns våra kvalitets- och miljödokument anslagna.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.