Lean i byggbranschen

Det har visat sig att min bordsgranne här på projektet, Per Öberg, är styrelsemedlem i Lean Forum Bygg och i veckan bjöd han in till deras seminarium. Jag och Per hade efter seminariet en så kallad walk-and-talk där vi fördjupade oss i ämnet.

Det har visat sig att min bordsgranne här på projektet, Per Öberg, är styrelsemedlem i Lean Forum Bygg och i veckan bjöd han in till deras seminarium. Jag och Per hade efter seminariet en så kallad walk-and-talk där vi fördjupade oss i ämnet.

Till att börja med, Lean Forum Bygg som är en nationell branschorganisation som verkar för att fler ska vilja implementera Lean-tänkande som strategi genom att arrangera workshop, seminarier och utbildningar. Janni Tjell (NCC Building) var en av föreläsarna på seminariet och pratade om fördelar med att arbeta i projektstudio, vilket är ett arbetskoncept utvecklat av NCC för att implementera Lean-tänkt i projekteringsfasen. Konceptet bygger på att under en, eller ett flertal dagar i veckan samlas alla inblandade i projekteringen i samma lokal vilket skapar förutsättning till att minska väntetid på svar, diskutera problem och jobba proaktivt med problemlösning.

På min och Pers walk-and-talk började vi jämföra NCC:s affärsområden Building och Infrastructure där Building har större erfarenhet av att arbeta i projektstudio. Anledningen till att det ser ut så är för att kontraktsformen totalentreprenad tidigare kom att användas i husbyggnadsprojekt, där entreprenören ansvarar för projekteringen, vilket har gjort att Building utvecklat konceptet projektstudio. Marknaden för anläggningsprojekt har dock börjat tippa över mot totalentreprenad och samverkansprojekt vilket har gjort att Infrastructure har sneglat på Building och sett hur de arbetar och har börjat använda sig av projektstudo som arbetsmetod.

Det är även viktigt att komma ihåg att en nyckel till att få ut full effekt av projektstudio är att även beställaren deltar aktivt och är engagerad för att beslut ska kunna fattas. Projektstudio är ett arbetssätt som ska möjliggöra att frågor blir lösta snabbare, skapa högre engagemang och att fler beslut fattas, vilket gör beställarens deltagande helt avgörande för att få full effekt.

Det är även viktigt att NCC drar nytta av att ha ett affärsområde som redan gått igenom fasen med att lära sig använda denna nya arbetsmetod, se tillbaka och lära sig av vilka problem som uppstod i början. Sedan går det även att låna erfarna resurser mellan affärsområdena för att öka kunskapen om hur projektstudio används, tillexempel är Per utlånad från Building. Detta gör att Per har en viktig roll i processen att utveckla projektstudio på Infrastructure genom att dra nytta av sin kunskap från Building. NCC har även ett program för att snabbutbilda personal i att använda projektstudio. Det är Janni Tjell som håller denna utbildning och nu har Infrastructure 10 deltagare i utbildningen.

Idag utförs många totalentreprenader i samverkan, men det finns inte någon klar definition av vad samverkan innebär och inte heller vad som förväntas mellan parterna. Att se projektet som ett lag där parterna bidrar med kompetenser för att tillsammans utföra ett så bra projekt som möjligt är kärnan för att få samverkansprojekt att lyckas. Inom sporten vet man att ett lag med fantastisk moral kan slå ett annat med bättre individuella spelare för att man gör sitt yttersta för att hjälpa varandra och det är vad vi vill uppnå. Projektstudio för människor närmre varandra vilket möjliggör ett bättre samarbete för att i slutändan leda till bättre projekt och det är kul att få vara med och se hur det utvecklas.

 

Walk-and-talk i solen med Per

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Per Öberg

    24 maj, 2019 22:37

    Bra sammanfattat Oskar och roligt med din nyfikenhet på LEAN

  • Per Öberg

    24 maj, 2019 22:37

    Bra sammanfattat Oskar och roligt med din nyfikenhet på LEAN