Hur skapar vi förändring?

Jag och min kollega Sabine Pelka fick i veckan chansen att tillsammans med våra kollegor hålla inspirationsföreläsningar för ett stort gäng studenter från Chalmers. Vi presenterade Göteborgs utveckling fram till 2035, samt vilket behov branschen har av kompetenser för att kunna möta framtidens behov. Vad som var speciellt med detta besök var att alla studenter var kvinnor och även mentorer i Pepp. 

Jag och min kollega Sabine Pelka fick i veckan chansen att tillsammans med våra kollegor hålla inspirationsföreläsningar för ett stort gäng studenter från Chalmers. Vi presenterade Göteborgs utveckling fram till 2035, samt vilket behov branschen har av kompetenser för att kunna möta framtidens behov. Vad som var speciellt med detta besök var att alla studenter var kvinnor och även mentorer i Pepp. 

Pepp är ett initiativ skapat för att öka intresset för ingenjörsyrket bland tjejer som går i gymnasiet. Detta sker genom att kvinnliga studenter på högskolor blir mentorer för tjejer på gymnasiet för att hjälpa till att upptäcka möjligheterna som finns inom ingenjörsyrket. Vi på NCC tycker att detta är ett fantastiskt initiativ och är samarbetspartner till Pepp i både Stockholm och Göteborg. En del av detta samarbete är att vi bjuder in studenter till oss på NCC på dessa Mentor-event där vi presenterar byggbranschens karriärmöjligheter, hur man säljer in sin kompetens samt platsbesök på byggarbetsplatser.

Tyvärr är byggbranschen fortfarande långt från jämställd och gamla attityder sitter kvar i väggarna. Detta är dock något som NCC har bestämt sig att förändra. Förutom att NCC engagerar sig i nätverk och engagemang så som Pepp driver NCC ett stort förändringsarbete internt som kanske inte alltid syns eller framhävs. Mycket inspiration till förändringen kommer från STELLA, vilket är NCCs kvinnliga nätverk, och har sedan grundandet för 20 år sedan arbetat för ett mer jämställt företag. Detta har bland annat resulterat i att NCC satt upp en målsättning om att inget kön ska finnas representerat till mer än 70% av ett team. Sedan 2017 pågår även ett stort arbete med att förändra attityder och beteenden genom att våra projekt har workshop där vi diskuterar frågor och situationer rörande mångfalds- och jämställdhetsfrågor.

Jag är övertygad om att allt detta arbete kommer göra oss till ett företag där medarbete trivs på jobbet och med sina kollegor i större utsträckning och alla har samma förutsättningar och möjligheter att utvecklas inom företaget. Det är därför väldigt roligt att få vara med och bidra till denna förändring tillsammans med alla medarbetare och studenter som engagerar sig i Pepp och STELLA.

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.