Akram gästbloggar

Hej, mitt namn är Akram Kaadi och jobbar som trainee på Building Syd och i skrivande stund har det gått 10 månader sen min första dag på NCC. Vad har jag hunnit göra? Vilka rotationer har jag hunnit ta mig igenom? Undrar ni kanske och i följande blogginlägg tänker jag besvara dessa frågor. Jag kommer även skriva om vad jag har tagit med mig från varje rotation.

Hej, mitt namn är Akram Kaadi och jobbar som trainee på Building Syd och i skrivande stund har det gått 10 månader sen min första dag på NCC. Vad har jag hunnit göra? Vilka rotationer har jag hunnit ta mig igenom? Undrar ni kanske och i följande blogginlägg tänker jag besvara dessa frågor. Jag kommer även skriva om vad jag har tagit med mig från varje rotation.

Min första rotation var som VDC-koordinator. Ordet VDC står för Virtual Design and Construction vilket enkelt förklarat är ett sätt att arbeta i ett projekt som stöds av BIM. I projekteringen kan det tillexempel vara att kontinuerligt inarbeta så mycket information som möjligt i 3D-modellen från de olika disciplinerna (arkitekten, konstruktören, installatörerna mm). Arbetssättet erbjuder alla aktörer en chans att involveras tidigt i projektet. Det bygger också på ett lagarbete där beslut och

Bilden visa 3D-modellen för projektet Kv.Bollhåven som jag agerade VDC-koordinator för under projekteringsskedet.

alternativa lösningar behandlas effektivt för att minimera störningarna ute i produktionen. Under min tid som VDC-koordinator fick jag chansen att ansvara för projekt som befann sig i projekteringsskedet men även ett flertal projekt som befann sig i produktionsskedet. Som VDC-koordinator för projekten som är i produktionsskedet gällde det främst att uppdatera 3D-modellerna med den senaste information för att inte missleda projektgruppen med fel information i deras dagliga visuella planering samt utförande. De upprättade 3D-modellerna är tillgängliga via en surfplatta eller smartphone. Detta har gjort modellerna blivit mycket populärt ute på byggen, speciellt bland yrkesarbetarna då de får en uppfattning om hur den slutgiltiga produkten kommer att se ut innan de börjat bygga.

Min andra rotation var på kalkyl. Där fick jag chansen att lära mig hur ett projekt planeras i ett tidigt skede och tillvägagångssättet för att ta fram ett pris för projektet som förhoppningsvis skall ligga nära den verkliga slutkostnaden.

Så nu är frågan, vad gör Akram nu?

Jo, det är som så att kalkylrotationen pågår fortfarande men jag har även glidit över till marknadsgruppen på halvtid, maknadsgruppen jobbar med att driva in nya projekt för NCC. Arbetsuppgifterna som jag främst ägnar mig åt på marknad är kontinuerlig marknadsövervakning över projekt som kan vara av NCCs intresse samt att vara med och planera kundevenemang för framtida potentiella kunder. I dagsläget håller jag på att göra kalkylen för ett projekt som jag sedan kommer att agera arbetsledare på. Projektet omfattar rivning av en befintlig kontorsbyggnad samt nybyggnation av ett lite större kontor på samma plats. Sammanfattat kan man säga att projektet handlar om att byta ut ett kontor mot ett större och förhoppningsvis mycket finare. Men vad är det man säger, smaken är ju som ….

Hittills har MTP överträffat alla mina förväntningar. Jag har lärt mig otroligt mycket och det finns mycket mer att hämta. För er mina framtida kollegor som fortfarande befinner sig i er studiekarriär, se till att komma med i programmet.

//Akram

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.