NCC i uppföljande samtal med regeringen om jämställdhetsåtgärder i byggbranschen

I onsdags träffades aktörer i byggbranschen på nytt för att diskutera hur branschen gemensamt kan kraftsamla för att kvinnor inte ska utsättas för kränkande behandling. Inbjudan kom från bostadsminister Peter Eriksson och var en uppföljning på mötet som genomfördes i november förra året som en konsekvens av #metoo och uppropet #sistaspikenikistan.

I onsdags träffades aktörer i byggbranschen på nytt för att diskutera hur branschen gemensamt kan kraftsamla för att kvinnor inte ska utsättas för kränkande behandling. Inbjudan kom från bostadsminister Peter Eriksson och var en uppföljning på mötet som genomfördes i november förra året som en konsekvens av #metoo och uppropet #sistaspikenikistan.

Hej Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, vad har hänt sedan ni träffades i november?

Alla vittnar om att #metoo inte är ett samtalsämne som kom upp och föll, det lever vidare och är nu en naturlig del i olika sammanhang. Flera av branschföreningarna och fackförbunden har haft en tät dialog och samarbete sedan sista mötet och har gjort flera gemensamma satsningar och initiativ för att nå ut till medlemsföretagen och medlemmarna. Initiativtagarna till #sistaspikenikistan, Emmelie Renlund och Cajsa Winge, berättade att återkopplingen från kvinnor i branschen visar att vi har en positiv utveckling men att det förstås finns mycket kvar att jobba med. Den allmänna uppfattningen i gruppen var att det har blivit en tydlig förbättring i samtalsklimatet.

Vad tryckte Bostadsminister Peter Eriksson på?

Peter Eriksson berättade att regeringen bland annat har lagt kraft på skolan. Till exempel så jobbas det med att belysa och diskutera värdegrunder och att utbildning av olika delar och roller inom skolan för att öka medvetenheten om råd i vägval för tjejer, så att man inte fastnar i felaktiga strukturer. Könsstereotypa vägledningar från Syo-konsulenter och utveckling av skolplaner ur ett jämställdhetsperspektiv ser ut att stå i fokus.

Vad delade du med dig av från NCC?

Jag berättade att NCC redan innan #metoo, gjorde en genomlysning av vårt arbete för ökad inkludering och mångfald och att #metoo gav en skjuts ytterligare framåt i detta. Några av våra aktiviteter som jag tog upp var att vi nu planerar för att under hösten rulla ut ett nytt värderingsprojekt med dialogövningar på våra arbetsplatser, hur vi har frågan på agendan i ledningsforum, chefskonferenser och vid välkomnandet av nya kollegor för att nämna några exempel. Jag berättade också om att avdelning Hus Stockholm under årets Hälso- och säkerhetsvecka lägger starkt fokus på jämställdhetsfrågan.

Vad tar du med dig från mötet?

Jag tar med mig mycket, bland annat vilken kraft det ligger i att samverka över företags- och organisationsgränser. Det har varit en enorm öppenhet mellan företag, fackförbund och branschföreningar i våra möten. Vi har en gemensam utmaning för att klara av branschens överlevnad framåt och i de här frågorna finns ingen konkurrens. Vi har mycket att lära av varandra och kan tillsammans göra stor skillnad.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.