Laganda och samarbete gav vårdcentrum med mervärden

Bakom den vita betongfasaden är vården nu i gång på Vårdcentrum Finspång. Jag heter Robbin Mattsson och har varit platschef för projektet. Som samhällsbyggare känns det bra att få bidra med moderna och väl anpassade lokaler som samlar resurser för en nära hälso- och sjukvård.

Redan från dag ett har arbetsmiljöarbetet i projektet varit av högsta prioritet. Vi satte ribban högt med målet att driva projektet utan personskador och med det höjdes medvetenheten i tidigt skede. Och med säkerhetsgenomgångar har vi dagligen hanterat riskfyllda moment.

En ordningsam miljö minskar risken för olyckor och ökar trivseln. Med hjälp av 5S har vi på ett strukturerat sätt arbetat för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Renhållningen har genomgående varit väldigt hög, till exempel har hela projektet dammsugits varannan vecka. Och att ha en bra och ändamålsenlig kontorsetablering har också bidragit till att skapa trivsel för teamet på plats.

Framgångsrikt lagbygge

Vi har också haft fokus på att bygga god laganda – laget före jaget. Ambitionen har varit ett prestigelöst klimat där alla är lika viktiga och värdefulla. Att våga lita på varandra är den viktiga grunden i ett partneringsamarbete. Det bäddar för ett ökat engagemang och delaktighet för att tillsammans kunna lösa den gemensamma uppgiften på bästa sätt.

Jag är särskilt stolt över att projektkulturen varit prestigelös. Vi har haft högt i tak och genom hela projektet har vi tagit gemensamma beslut. För att nå dit har vi gått igenom alla stadier enligt modellen för grupputveckling. Samverkansaktiviteter är superviktigt!

Skapar mervärden för samhället

Byggprojekt möjliggör ofta dialog och involvering i närområdet. I Finspång har det varit viktigt att även skapa andra mervärden än bara projektet i sig. För att kunna visa hur ett projekt ska klassas som socialt hållbart utvecklades en metod. Och modellen, där fem sociala aktiviteter väljs ut och symboliskt visas som fingrar i en fylld hand, är nu ett etablerat arbetssätt inom hela NCC:s byggverksamhet.

För att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden valde vi aktiviteten Sociala kontrakt som uppmanat underentreprenörer att involvera praktikanter och lärlingar från Finspång. Logistikentreprenören anlitade tre unga personer som har hanterat återvinning och renhållning på arbetsplatsen. Det har varit mycket uppskattat av samtliga: projektet, beställaren, kommunen och inte minst av de som har fått jobb.

Löpande under hela resan har aktiviteten Skolprojekt involverat byggprogrammet från den lokala gymnasieskolan med praktik, utförande av praktiska moment i projektet, studiebesök och presentationer av projektet. Mångfacetterad personalstyrka gav en ingenjör med utländsk bakgrund praktik via programmet ”Mitt liv”, vilket senare också ledde till anställning. Som en del i Dialog med samhället har projektet deltagit i lokala event för att informera. För de lite yngre har vi genomfört NCC Barnens byggskola som sommaraktivitet.
Totalt sett har satsningarna inneburit att över hundra personer har involverats i projektet, som annars inte hade varit en del av projektprocessen.

Utöver att vara ett socialt hållbart projekt var också miljöperspektivet i projektet ett medvetet val. Vårdcentrum är uppfört enligt Miljöbyggnad Silver med bra materialval, låg energianvändning och höga krav på solskydd, ljudnivåer och ventilation. En stor del av taket är täckt av solcellspaneler.

Mer vårdyta för patienterna

Vi har även arbetat för att främja ekonomisk hållbarhet och skapa så mycket vård som möjligt för varje investerad krona. Genom ett ständigt fokus på ekonomin och full öppenhet blev det möjligt att konvertera lokaler till utökade vårdytor för exempelvis psykiatriverksamhet inom ramarna för projektets totala budget.

Efter tre års byggnation står vårdcentrum klart och invigdes i januari. I fem våningar om cirka 17 500 kvadratmeter finns bland annat vårdcentral, barn- och ungdomsmottagning, kvinnohälsa, rehabiliteringsverksamhet, laboratorium och apotek. Bottenplan är i souterräng och på översta våningen finns fastighetens ventilation, extra centralt i vårdmiljöer där det är viktigt att minska smittspridning.

Det har varit många skratt under byggtiden och hur klyschigt det än låter så har samarbetet varit det bästa jag har varit med om. Flera medarbetare är Finspångsbor och även hos oss andra är det ett projekt som känns extra bra i hjärtat. Det är med stolthet vi levererar ett vårdcentrum i rätt tid, till rätt kvalitet och inom budget. Genom öppenhet, alla deltagares prestigelöshet och involvering av verksamheten uppfylls alla projektmål. Med gemensamma krafter har vi bidragit till ett större värde för samhället genom social hållbarhet och för patienterna genom utökade vårdytor och optimerade lokaler.

//Robbin Mattsson, platschef NCC Building Östergötland

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Henrik Landelius

    24 mars, 2021 19:59

    En imponerande laginsats har förverkligat ett riktigt fint referensprojekt. Mycket bra jobbat!