Grand finale för järnvägsarbetena i Fyrspåret

22 september är det dags för sista stora tågstoppet i projekt Fyrspåret. Då ska de fyra nya järnvägsspåren mellan Malmö och Lund äntligen kopplas in och de tillfälliga spåren tas bort. Mycket ska klaffa och tiden är knapp. För Karin Svensson, ansvarig för järnvägsdelen i projektet, väntar bråda dagar.

22 september är det dags för sista stora tågstoppet i projekt Fyrspåret. Då ska de fyra nya järnvägsspåren mellan Malmö och Lund äntligen kopplas in och de tillfälliga spåren tas bort. Mycket ska klaffa och tiden är knapp. För Karin Svensson, ansvarig för järnvägsdelen i projektet, väntar bråda dagar.

Fyrspåret Malmö-Lund, som NCC bygger tillsammans med spanska OHLA på uppdrag av Trafikverket, har pågått sedan 2017. Själv har jag varit med sedan anbudsskedet 2016. Jag heter Karin Svensson och ansvarar för järnvägsdelen i projektet, på järnvägsspråk kallas mitt ansvarsområde BEST – Bana, El, Signal, Tele.

Inkoppling av de nya spåren och rivning av de tillfälliga

Under tio dygn, 22 september-1 oktober, går inga tåg alls mellan Malmö och Lund. Det är det sista stora tågstoppet i Fyrspårsprojektet. Det färdigbyggda Fyrspåret ska kopplas in och öppnas för trafik, liksom de ombyggda stationerna längs sträckan. Under tågstoppet ska även en tillfällig bro monteras ned liksom det tillfälliga dubbelspår som använts under byggtiden rivas.

Rälsen från de tillfälliga spåren rivs med hjälp av ett rälslastningståg och forslas bort för återanvändning i andra projekt. Även växlar, makadam, stolpar etcetera tas tillvara. Totalt återanvänds cirka 80 procent av de tillfälliga spåren. Detta ställer stora krav på planering och metoder för demontering så att inte materialet skadas.

När tågtrafiken släpps på igen efter stoppet kör tågen på två spår i sex dagar. Under denna tid genomförs bland annat ytterligare arbete på stationerna i Åkarp och Hjärup, där tågen inte stannar förrän alla fyra spåren tas i drift 8 oktober. Den nya stationen i Klostergården öppnar i december, i samband med tidtabellsändring då. De första dagarna kör tågen med reducerad hastighet. Efter några dagar, när de nya spåren stabiliserats, är maxhastigheten 200 km/h på sträckan.

Under tågstoppet ska de nya spåren kopplas in, de tillfälliga spåren rivas, nya stationer tas i bruk och en bro rivas. Foto: Niclas Franzén 

”Fokus inkoppling”

Det mest kritiska under tågstoppet är tiden. Det är ett komplicerat arbete som kommer att pågå dygnet runt och många parallella moment ska utföras samtidigt, av olika aktörer. Allt arbete måste såklart ske säkert. Gott samarbete och flexibilitet är av stor vikt och har fungerat bra vid tidigare inkopplingar och brolanseringar i projektet. Den historiken är bra att ha med sig, samtidigt gäller det att inte slappna av. Jag har satt upp lappar på skärmarna på kontoret ”Fokus inkoppling” så att alla är på tå.

Inför inkopplingen arbetar vi mycket med riskhantering, där vi identifierar de scenarier som kan uppstå och gör backup-planer för dessa. Vi genomför testning av signalsystem, förbesiktningar, myndighetskontroller och mycket annat som måste vara gjort innan inkopplingen eller som inte är möjligt att göra när fyrspåret är i drift.

Efter tågstoppet fortsätter mycket arbete med att återställa mark och vägar där de tillfälliga spåren gått. Det är stora mark- och betongarbeten som kvarstår. Helt klart blir inte projektet förrän i slutet av 2024.

Karin Svensson har arbetat med järnvägsprojekt på NCC sedan 2014 och Fyrspåret är något av ett drömprojekt. Foto: Niclas Franzén

Öppet och prestigelöst klimat

Jag är kvar i projektet till december 2024, därefter är det oklart vad jag kommer att göra. Det är svårt att toppa Fyrspåret som varit något av ett drömprojekt för mig, tekniskt utmanande, viktigt för regionen, bra kollegor och med stort återbruksfokus. Dessutom nära Löddeköpinge där jag bor. Jag trivs mycket bra på NCC där jag jobbat sedan 2014. Dessförinnan arbetade jag först på Banverket och sedan på Ventura/Sweco, initialt som elkraftingenjör och sedan i olika roller inom järnväg.

Fyrspårsprojektet har präglats av ett öppet och prestigelöst klimat där alla parter varit måna om att göra det som är bäst för projektet. Inga frågor har varit för dumma och vi har vågat tänka utanför boxen och kommit på många finurliga lösningar.

För att minska klimatpåverkan under byggtiden ställde Trafikverket höga hållbarhetskrav redan i upphandlingen. De höga kraven i kombination med miljöbonus, bland annat för reducering av växthusgaser och för cirkulär ekonomi, har varit en sporre som bidragit till att hållbarhetsmålen inte bara överträffats år efter år utan även spetsats till under projektets gång.

Jag gillar att utmana mig själv och det gäller även på fritiden. Förra året besteg jag Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. Nu är fokus på Vasaloppet. Hittills har jag stått på längdskidor ett fåtal gånger, men rullskidorna är inköpta och stakträningen igång. Så vi ses i Mora till våren!

Men först ”Fokus inkoppling”.

Om Fyrspåret, Malmö-Lund

För att öka kapaciteten och minska trafikstörningar har Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggts ut från två till fyra spår. Delar av sträckan har byggts under marknivå för att minska bullerstörningar och fler och bättre passager har byggts över spåren för att öka tillgängligheten. Stationerna i Hjärup, Åkarp och Burlöv har byggts om och en ny station har byggts på Klostergården i södra Lund. Under byggtiden har ett tillfälligt dubbelspår använts. När Fyrspåret är i full drift ökar kapaciteten på en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor från dagens 460 tåg per dygn till cirka 650.

Läs mer på Fyrspåret Malmö-Lund | NCC

 

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Irene George

    18 september, 2023 10:36

    Heja dig Karin, så roligt att läsa.
    Allt gott 🙂
    Irene