Asfaltverk är oumbärliga – men beställare måste ställa högre krav

Vi behöver producera mer asfalt, men det måste ske med lägre CO2-utsläpp. Ska vi nå våra klimatmål måste offentliga beställare ställa hårdare krav.

Vi behöver producera mer asfalt, men det måste ske med lägre CO2-utsläpp. Ska vi nå våra klimatmål måste offentliga beställare ställa hårdare krav.

Jag har jobbat med asfalt i 20 år och det är tydligt att intresset om hållbarhet inom branschen ökat stort. Producenter av asfalt gör insatser och åtgärder för att dra ner CO2-utsläppen i produktionen. Men kraven från beställarna är inte i paritet med insatserna. Det går för långsamt och kraven är för låga.

Ska vi komma till rätta med Sveriges underhållsskuld och samtidigt nå våra klimatmål måste vi producera mer asfalt och då är det viktigt att det görs med så låga CO2-utsläpp som möjligt. Det kan ju låta motsägelsefullt att man ska producera mer av något för att komma till rätta med klimatkrisen. Men vi kan inte komma tillrätta med våra dåliga vägar utan asfalt.

Gator och vägar är grunden i vår infrastruktur

Vägar i gott skick är en förutsättning för ett fungerande samhälle, för transporter, för expansion och för många samhällsfunktioner. Därför är det oerhört viktigt att satsa tillräckligt med pengar på att rusta upp och underhålla vårt vägnät. Underhållet av vägarna i Sverige har varit eftersatt under många år. Detta har resulterat i en rejäl underhållsskuld; 45 miljarder kronor bara i Sverige. Det kan man läsa mer om i vår rapport: Skandinaviens underhållsskuld. Och för att inte belasta klimatet mer än allra nödvändigaste vid vägunderhåll behöver beställarna ställa skarpare krav på sänkta CO2-utsläpp i asfaltproduktionen.

Ansvarsfull produktion

På våra asfaltverk runtom i Sverige jobbar vi med metoder för att producera asfalt som innebär lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionell tillverkning. Bland annat eldar vi med pellets i stället för eldningsolja, vi tillverkar asfalt vid en lägre temperatur och så återanvänder vi gammal asfalt så mycket vi kan. På vår webbplats kan man läsa mer om hur vi jobbar med att minska klimatpåverkan i asfaltproduktion.

Så det är glädjande att intresset för hållbarhetsfrågan stadigt ökar. Men, vi kan sänka utsläppen mycket mer än vad många offentliga beställare kräver. Våga utmana oss!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.