Teklafestivalen är en dörröppnare till teknik för unga kvinnor

Idag är det långt ifrån lika många tjejer som killar som väljer en teknisk utbildning. Det är en trend vi på NCC vill vända.

Idag är det långt ifrån lika många tjejer som killar som väljer en teknisk utbildning. Det är en trend vi på NCC vill vända.

Då tekniken blir alltmer närvarande i vår vardag känns det rimligt att de som utvecklar ny teknik och nya idéer om hur teknik ska användas faktiskt speglar dem som ska använda dem. Och för oss som arbetar i en samhällsbyggarbransch är det ännu mer förödande; vill vi utveckla nya lösningar och bygga ett hållbart samhälle kräver det större mångfald i våra arbetsgrupper. Mångfald gör att flera perspektiv tas med i arbetet, vilket ökar både kreativiteten och arbetsglädjen i gruppen.

Att fler killar än tjejer väljer tekniska utbildningar handlar inte om naturlagar. Det handlar snarare om inställning, kultur och tradition och allt detta går att förändra. Senaste århundradet är fullt av exempel som tack vare ifrågasättande gått från att vara självklarheter till att anses helt otänkbara. Som att kvinnor inte skulle få rösta, arbeta eller vara chefer. Trösklar som nötts ner tills att de plötsligt inte finns där längre.

Därför känns det både roligt och självklart att NCC engagerar sig i Teklafestivalen. Robyn, Teklafestivalens grundare, beskriver festivalens uppgift som just att tillgängliggöra teknik för unga tjejer mellan 11-19 år. Att öppna dörrar och nöta ner trösklar. Teklafestivalen väljer att lyfta fram den kreativitet, lekfullhet och det samarbete som ofta kännetecknar teknisk utveckling och tekniska yrken. Det är ett sätt som också bra beskriver hur vi arbetar på NCC. Genom att unga kvinnor får möta yrkesverksamma kvinnor i tekniska yrken vill vi ge dem inspirerande förebilder och intressera dem för ingenjörsyrket.

För att fixa vårt mål att öka andelen kvinnor i byggbranschen så måste vi arbeta från (minst) två håll: dels se till att vi skapar en arbetsmiljö där trösklar nöts ner och kulturen förändras. Dels måste vi bidra till att fler unga kvinnor får upp ögonen för vad teknik är i praktiken och att få dem att välja en ingenjörsutbildning.

Så varmt välkommen till Teklafestivalen, anmälan öppnar imorgon, den 1 mars. Vi ska se till att det inte finns några trösklar till vår workshop den 8 april.

Se filmen där Robyn pratar om årets Teklafestival.

[vimeo id=”155664512″]

Hälsningar My Kiiman-Håll, Head of Employer Branding NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.