Tänk efter före!

Tänk efter före! Jag gillar verkligen projekttiteln på NCC:s Petra Binkhoffs och Rita Garcãos rapport som behandlar ämnet hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt. Att tänka efter före. Det är så självklart men ändå ser vi ofta att motsatsen tillämpas.  

Tänk efter före! Jag gillar verkligen projekttiteln på NCC:s Petra Binkhoffs och Rita Garcãos rapport som behandlar ämnet hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt. Att tänka efter före. Det är så självklart men ändå ser vi ofta att motsatsen tillämpas.  

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet följs i ett projekt så används ofta hållbarhetscertifieringssystem, för anläggningsarbeten, då CEEQUAL. Ett av Trafikverkets första projekt som nyttjade CEEQUAL var NCC:s Rotebroprojekt.

Dock är inte certifieringssystem framtagna för att användas i tidiga skeden där man faktiskt lägger grunden till framtida utföranden. Det vill säga tidiga skeden där man behöver tänka efter före. För att råda bot på detta initierade NCC ett branschgemensamt SBUF-projekt där syftet var att skapa ett beslutsstödsunderlag som kan stötta entreprenörer och projektörer att göra de mest optimala valen ur ett hållbarhetsperspektiv i just tidigt skede.

Att beakta hela hållbarheten med sina tre delar, ekonomi, miljö och det sociala är vägen framåt och ju tidigare det är möjligt att tänka efter före ju större positiva effekter kan uppnås.

Diskussionen om hållbarhet och mål kopplade till detta område bara växer. Byggsektorn har inte bara en utmaning i att minska sin andel av klimatpåverkan utan vi har även en möjlighet att bidra positivt till samhällsekonomin och samhället i stort. Genom att angripa frågan strukturerat och transparent visar vi att vi är seriösa och att fina ord faktiskt blir verklighet.

Just en sådan verklighet är Kvarnbyterassen där man verkligen tänkte efter före. Från att ha varit en nedgången, förorenad industrifastighet växer nu ett modernt och attraktivt boende upp och hela områdesbilden förändras. Ja vi kan. Om vi vill. Och det vill vi.

/Gästbloggare Christina Claeson-Jonsson, chef Forskning och Utveckling, NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.