Spännande fas för Centralen i Västlänken, Göteborg

Försommaren 2016 blev det klart att NCC skulle vara med och bygga en del av Västlänken. Vi vann då upphandlingen för Station Centralen inklusive anslutande järnväg där en del går genom en bergtunnel.

Försommaren 2016 blev det klart att NCC skulle vara med och bygga en del av Västlänken. Vi vann då upphandlingen för Station Centralen inklusive anslutande järnväg där en del går genom en bergtunnel.

Vi befinner oss just nu i fas 1 vilket innebär att vi tar fram underlag, planerar och projekterar anläggningen för att kunna fastställa vad det kommer kosta att bygga delprojekt Centralen. Vi gör detta tillsammans med vår kund, Trafikverket, i en samverkansform som kallas Early Contractor Involvement (ECI). Tanken med ECI är att NCC som entreprenör ansluter till projektet i ett tidigt skede och på så sätt kan vara med och bidra med smarta samt produktionsvänliga lösningar redan under projekteringsfasen. Genom att arbeta på detta vis minskar risken för onödiga felsteg och omtag längre fram vilket resulterar i en lägre totalkostnad för projektet.

Fas 1 är en intensiv period där metodval och produktionslösningar är i fokus. Komplexa tekniska utmaningar varvas med frågor om arbetsmiljö, organisation, hållbarhet och ekonomi.

Vi är idag över 170 personer som jobbar i delprojekt Centralen – några sitter samlokaliserade på projektkontoret i Göteborg och andra jobbar på distans. Det är ett stort och omfattande projekt varför projektorganisationen nästan kan liknas med ett mindre företag redan nu!

Målet är att avsluta fas 1 lagom till semestern och då leverera ett riktpris som både vi och Trafikverket känner sig nöjda med. Nästa steg blir då att skriva kontrakt för fas 2 dvs. själva utförandet. Även om arbetsdagen just nu är full av spännande utmaningar så längtar vi nog alla tills vi får göra det vi är bäst på – vara ute och bygga!

Räkna med fler inspel här på bloggen från oss på delprojekt Centralen i Göteborg.

På återhörande!

//Gästbloggare Rikard Andersson, projektchef Delprojekt Centralen, NCC

Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

Läs mer på www.trafikverket.se/vastlanken

Läs mer om infrastruktur på ncc.se

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Jan Sylvan

  16 februari, 2017 22:48

  Skulle det inte vara roligare att bygga något som Göteborgarna faktiskt vill ha, och som är till nytta för samhällsutvecklingen?

  • Johanna Olsson

   13 mars, 2017 16:01

   Hej Jan,
   Vi har förståelse för att åsikterna om vad som gör mest nytta för samhällsutvecklingen kan gå isär. Vi hoppas och tror att om det blir lättare att resa mellan orter i regionen kan invånarna nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. I Västlänken arbetar vi på uppdrag av Trafikverket som i sin tur har fått sitt uppdrag av regeringen.
   Mvh/Rikard Andersson, projektchef Delprojekt Centralen, NCC.

  • Michael

   10 oktober, 2018 13:14

   Hade ju varit bra Jan Sylvan om du kunde skilja på uppdragsgivare och utförare!

 • Jan Sylvan

  16 februari, 2017 22:48

  Skulle det inte vara roligare att bygga något som Göteborgarna faktiskt vill ha, och som är till nytta för samhällsutvecklingen?

  • Johanna Olsson

   13 mars, 2017 16:01

   Hej Jan,
   Vi har förståelse för att åsikterna om vad som gör mest nytta för samhällsutvecklingen kan gå isär. Vi hoppas och tror att om det blir lättare att resa mellan orter i regionen kan invånarna nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang. I Västlänken arbetar vi på uppdrag av Trafikverket som i sin tur har fått sitt uppdrag av regeringen.
   Mvh/Rikard Andersson, projektchef Delprojekt Centralen, NCC.

  • Michael

   10 oktober, 2018 13:14

   Hade ju varit bra Jan Sylvan om du kunde skilja på uppdragsgivare och utförare!

 • Hans Adamsson

  17 februari, 2017 14:18

  Att idén från 1970-talet att leda tåg I en slinga genom berg och göteborgslera är en olönsam, skadlig och undermålig lösning på vårt järnvägsproblem är nog uppenbart för alla som bemödar sig att sätta sig in i fakta. Den tilltänkta Västlänken drar dessutom intresse och resurser från utbyggnaden av kollektivtrafiken som används av de ca 95% av resenärerna som inte tågpendlar. Där kan de verkliga resenärsfördelarna uppstå, även för dem som reser till stan med tåg.

  • Michael

   10 oktober, 2018 13:17

   NCC är utförare, inte uppdragsgivare! Däremot fungerar inte ditt resonemang, 2035 beräknas 130 000 pendlare/dygn använda pendeltågen, för lokala kollektivtrafiken är antalet ca 400 000 st, vilket blir ca 30%…

 • Hans Adamsson

  17 februari, 2017 14:18

  Att idén från 1970-talet att leda tåg I en slinga genom berg och göteborgslera är en olönsam, skadlig och undermålig lösning på vårt järnvägsproblem är nog uppenbart för alla som bemödar sig att sätta sig in i fakta. Den tilltänkta Västlänken drar dessutom intresse och resurser från utbyggnaden av kollektivtrafiken som används av de ca 95% av resenärerna som inte tågpendlar. Där kan de verkliga resenärsfördelarna uppstå, även för dem som reser till stan med tåg.

  • Michael

   10 oktober, 2018 13:17

   NCC är utförare, inte uppdragsgivare! Däremot fungerar inte ditt resonemang, 2035 beräknas 130 000 pendlare/dygn använda pendeltågen, för lokala kollektivtrafiken är antalet ca 400 000 st, vilket blir ca 30%…