Utblick

Spännande fas för Centralen i Västlänken, Göteborg

Försommaren 2016 blev det klart att NCC skulle vara med och bygga en del av Västlänken. Vi vann då upphandlingen för Station Centralen inklusive anslutande järnväg där en del går genom en bergtunnel.

Vi befinner oss just nu i fas 1 vilket innebär att vi tar fram underlag, planerar och projekterar anläggningen för att kunna fastställa vad det kommer kosta att bygga delprojekt Centralen. Vi gör detta tillsammans med vår kund, Trafikverket, i en samverkansform som kallas Early Contractor Involvement (ECI). Tanken med ECI är att NCC som entreprenör ansluter till projektet i ett tidigt skede och på så sätt kan vara med och bidra med smarta samt produktionsvänliga lösningar redan under projekteringsfasen. Genom att arbeta på detta vis minskar risken för onödiga felsteg och omtag längre fram vilket resulterar i en lägre totalkostnad för projektet.

Fas 1 är en intensiv period där metodval och produktionslösningar är i fokus. Komplexa tekniska utmaningar varvas med frågor om arbetsmiljö, organisation, hållbarhet och ekonomi.

Vi är idag över 170 personer som jobbar i delprojekt Centralen – några sitter samlokaliserade på projektkontoret i Göteborg och andra jobbar på distans. Det är ett stort och omfattande projekt varför projektorganisationen nästan kan liknas med ett mindre företag redan nu!

Målet är att avsluta fas 1 lagom till semestern och då leverera ett riktpris som både vi och Trafikverket känner sig nöjda med. Nästa steg blir då att skriva kontrakt för fas 2 dvs. själva utförandet. Även om arbetsdagen just nu är full av spännande utmaningar så längtar vi nog alla tills vi får göra det vi är bäst på – vara ute och bygga!

Räkna med fler inspel här på bloggen från oss på delprojekt Centralen i Göteborg.

På återhörande!

//Gästbloggare Rikard Andersson, projektchef Delprojekt Centralen, NCC

Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs Central, Haga och Korsvägen.

Läs mer på www.trafikverket.se/vastlanken

Läs mer om infrastruktur på ncc.se

Gästbloggare

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!